Bjarne Thorup

Direktør i Thorup ApS, bestyrelsesmedlem og investor, fhv. investeringsdirektør i BankInvest

Info

Bjarne Thorup


Direktør i Thorup ApS, bestyrelsesmedlem og investor, fhv. investeringsdirektør i BankInvest

  • Valgår: 2021-2025
  • Valggruppe: Obligationsejer

Uddannelse

Cand merc. og Executive MBA

Hvorfor stiller du op til repræsentantskabet?

Jeg har gennem en lang årrække gjort forretning med Nykredit, både professionelt og som privat kunde. Nykredit har altid fremstået som en seriøs og troværdig samarbejdspartner, og jeg vil gerne være med til at sikre, at Nykredit fastholder denne position.

 

Hvad er dine mærkesager?

Det danske realkredit-system er unikt på globalt plan både på robusthed og på at kunne tilbyde attraktive lånemuligheder til boligejere. Det skyldes, at der internationalt er stor tiltro til stabiliteten i det danske realkreditsystem, men ikke mindst fordi at den største aktør Nykredit, opfattes som en stabil og troværdig udbyder af realkreditobligationer.

Jeg vil gerne yde mit bidrag til at Nykredit fastholder denne position og dermed sikrer lave renter til boligejerne – også i fremtiden.

Der er løbende i Danmark en debat omkring skævvridning mellem land og by. Min overbevisning er, at Nykredit med sit mål om at ville belåne fast ejendom i hele Danmark, gør sit til at mindske forskellen i mulighederne mellem landsdelene.

 

Hvad er det vigtigste, foreningen skal fokusere på i fremtiden?

Foreningen har allerede gjort en række gode tiltag til at Nykredit fremstår som en troværdig samarbejdspartner. Foreningen skal fortsætte med at gøre sin indflydelse gældende, således at Nykredit tilbyder produkter som er relevante og skaber værdi for kunderne.

Ambitionen for Nykredit på etik og moral skal være blandt de absolut bedste udbydere. Jeg tror den bedste måde at sikre dette på er ved at leve vores 6 løfter fuldt ud. Løfterne er som bekendt til: kunder, partnere, samfund, medarbejdere, ejere og investorer.

Foreningen skal også have en stærk grøn profil. Det understøttes allerede med finansiering med grønne obligationer, ESG investeringsprodukter, 80 % reduktion af CO2 udslip siden 2012 samt køb af CO2 kreditter som kompensation for den tilbageværende CO2 udslip. Foreningen skal synliggøre hvad vi har gjort – og have planer for fremtiden – gerne som et selvstændigt løfte.

Citat

Nykredit skal være blandt de absolut bedste i den finansielle branche på ESG og en klimavenlig profil.

 

Lidt om mig

Jeg er 61 år og bosiddende i København. Siden 2014 har jeg arbejdet som fuldtids bestyrelsesmedlem, med bestyrelsesposter i finansielle selskaber, ejerledede virksomheder samt opstartsvirksomheder. Inden da har jeg arbejdet som investeringsdirektør gennem en årrække, bl.a. i BankInvest.

Del siden:
FacebookTwitterLinkedInEmail