Bo Grønvall Christensen

Førtidspensionist

Info

Bo Grønvall Christensen

Førtidspensionist

 • Valgår: 2016-2020
 • Valgområde: Syd- og Sønderjylland
 • Valggruppe: Privat

Lidt om mig:

 • Førtidspensionist

Repræsentant siden 2016

Hvorfor er du repræsentant i Forenet Kredit?

 • Jeg er bekymret over den udvikling, jeg ser i Forenet Kredit. Der mangler ordentlighed og gennemsigtighed.
 • Derudover er jeg ikke tilhænger af planerne om en børsnotering.
 • Derfor vil jeg arbejde for medlemsdemokrati, gennemsigtighed og loyal oplysningspligt over for repræsentantskabet.
 • Kommer det til en børsnotering, vil jeg have fokus på, at der bevares en meget høj ejerandel, der er væsentligt over 50.1, samt at afkastet går til kunderne.

Hvad er repræsentantskabets vigtigste rolle?

At udmelde retningen for foreningen samt føre tilsyn med bestyrelsens arbejde.

Kontakt: tlf. 61 78 69 99 eller Kirsebærhaven 15, 6430, Nordborg

Personlige kompetencer:

Stærk på udvikling samt analyse af faktorer, der spiller ind i forandringsprocesser. Problemknuser, når det handler om fastkørte relationer eller ”den svære samtale”. Tænker pr. automatik drift og økonomi samt pædagogisk kvalitetssikring, når jeg går i gang med et projekt.

Faglige kompetencer:

Pædagogisk udvikling, systemisk anerkendende metode, CREDE, NLP, udviklingsbeskrivelse, kommunikations betydning for samspil og relationer, krisestyring og håndtering, coaching, rådgivning, skabelse af win-win, forvaltning, planlægning.

Pædagogisk udviklingsarbejde:

 • 2009 Relancering af Kuno Bellers udviklingsbeskrivelse.
  Tolkede udviklingsbeskrivelsen fra 2005, samt tilhørende plakater fra tysk til dansk, og organiserede arbejdet med oversættelse fra dansk til grønlandsk, bragte materialet i overensstemmelse med den undervisning jeg havde modtaget hos Kuno Beller i modellen.
  Efterfølgende blev materialet indkøbt til brug og udbredelse i Kommuneqarfik Sermersooq.
 • 2008 Rapport og vejledning om serviceharmonisering i de grønlandske daginstutioner ud fra et pædagogfagligt synspunkt
  Organiserede alt arbejde med studietur, kursusforløb under opholdet, samt efterfølgende rapportskrivning til de grønlandske kommuner.
 • 2006 Opstart af NLP i Nuuk – Grønland.
  Startede med selv at undervise i ganske elementære grundting, og fik efterfølgende etableret Practitioneruddannelsen i eget kommunalt regi, i samarbejde med mine kolleger, og NLP-Skolen i Roskilde, uddannelsen kører stadig, og der er i 2012 uddannet Master-Practitoners i Nuuk.
 • 2005 Implementering af Systemisk anerkendende metode.
  Blev oplært af erhvervspsykologerne Thøger Riis Michelsen og Kristian Aagard Dahl fra Attractor, hvorefter jeg overtog afholdelse af henholdsvis årlige repeterende huskurser, samt årlige repeterende kursus i systemisk anerkendende ledelse og samarbejde, udviklede på kursernes indhold og formidlingsmetoder indtil min afgang september 2010.
  Kurserne blev løbende tilpasset vores udviklingsniveau, og tidligere erfaringer, suppleret med NLP, og senere elementer fra effektiv pædagogik / CREDE.
 • 2004 Etablering af Internet Cafe i Nanortalik.
  Bistod med råd og vejledning, i forhold til etableringen, samt hvad der burde tilbydes, samt ikke mindst hvilken faglig baggrund medarbejderne burde have som minimum, og holdt efterfølgende møder med skiftende forpagtere, omkring drift, IT, samt underretningsforpligtelsen. Brugte min handelsfaglige baggrund, og min IT baggrund, til fysisk at indkøbe og opstille cafeen, til driftsklar overdragelse til forpagter.
 • 2002 Opstart af enkeltmands projekt – Projekt Tønder.
  Med til at skabe rammerne, og fastlægge arbejdsmetoder og formulering af forskellige politiker, i forhold til hvad Projekt Tønder var og kunne tilbyde, samt hvad der skulle være de bærende elementer i de pædagogisk rammer, for tidligere uanbringelig ung paranoid skizofren, for afværgelse af domsanbringelse.

Efteruddannelse og kurser:

 • 2014 Diplom modul, kommunikation 10 ECTS
 • 2013 Akademi uddannelse, PAS konsulent 10 ECTS.
  PAS (Pædagogisk Analyse System), uddannet i praktisk anvendelse, implementering, og kommunikation før og under undersøgelsesforløbet, samt formidling af undersøgelsens konklusion.
 • 2010 Enkeltfags modul, Idehistorie og videnskabsteori 15 ECTS.
  Ilisimatusarfik / Grønlands universitet – Nuuk
 • 2010 Diplom modul, Studier i udvikling og læring 10 ECTS.
  Svare til Pædagogisk Psykologi på pædagogisk diplom uddannelse.
 • 2010 Diplom modul, Effektiv pædagogik 10 ECTS.
  Svarer til Samfundets organisering af pædagogisk praksis på pædagogisk diplom uddannelse.
 • 2010 Coaching, ”Introduction to Coaching”.
  36 timers intensivt forløb, med speciel fokusering på coaching, indenfor CREDE og den effektive pædagogiks 7 elementer. Underviser: Serene Tyra—University of California.
 • 2010 PECS—Picture Exchange Communication System.
 • 13 timers forløb, med grundlæggende træning i brugen af PECS. Undervisere: Louise Malkin BSc. Psych og Gary Dadd BEd (Hons CANTAB) + MA
 • 2009 Diplom modul, Idehistorie og videnskabsterori 15 ECTS.
 • Svarer til videnskabsteori og pædagogik på pædagogisk diplom uddannelse.
 • 2007 Omsorg for børn særlig indsats, barnet i centrum – rum til familien.
  3 dages forløb med fokus på omsorgssvigt, kendetegn på overgreb, tidlig indsats, offer-krænker relationer, træning i den svære samtale, tværfagligt samarbejde.Underviser: Conni Gregersen – Psykolog.
 • 2006 Grundkursus i Sagsbehandling.
  Kurset blev afholdt af KL, med afsæt i den gældende danske forvaltningslov. Underviser: Hanne Borchersen
 • 2006 Marte Meo kursus.
  Grundlæggende introduktion, og præsentation af Marte Meo. Underviser: Anne Renée Hansen – Cand. Psych og Marte Meo Supervisor
 • 2006 Arbejdsmiljø uddannelsen.
  Lovpligtig uddannelse, i forbindelse med arbejdet som SR. Underviser: Kolja Schwenker
 • 2004 NLP Practitioner.
 • Halvårs forløb hos NLP-Skolen i Roskilde, med efterfølgende eksamen og certifikat for bestået uddannelse.
 • 2001 Galskabens magt.
 • Om parallelprocesser og forvirring ved arbejdet med tidligt skadede og psykotiske patienter. Underviser: Sverker Belin – Psykolog og psykoterapeut.

Uddannelse

 • 2008-2009 GU-Eksamen, enkeltfag – Svarer til gymnasial studentereksamen.
 • 1998-2001 Seminariet i Aabenraa. – Pædagog uddannelse med linjefag i medie.
 • 1986-1988 Tietgenskolen, EDB-skolen i Odense – EDB-Ass. Uddannelsen

Arbejde

 • 2010-2013 Daglig pædagogisk leder, Bro Børnehus.
 • 2009-2010 Pædagogisk konsulent Kommuneqarfik Sermersooq (Efter kommunesammenlægning)
 • 2005-2009 Pædagogisk konsulent, Nuup Kommunea
 • 2002-2005 Leder af ”Den integrerede daginstitution” Nanortalik Kommune
 • 2002-2002 Dagpleje pædagog, Sønderborg Kommune, plejeorlovs vikariat.
 • 2001-2002 Pædagog, Projekt Tønder, (Svært anbringelig ung paranoid/skizofren)
 • 2001-2002 Pædagog Villa Ravsted, Tønder orlov pr. 1/10-2001-31/3-2002
 • 2000-2001 Praktik 6 måneder, Drivhuset, Løgumkloster (klub for børn 3-7 klasse)
 • 1999-1999 Praktik 6 måneder, Villa Ravsted, Tønder (Borgere med nedsat funktionsevne)
 • 1998-1998 Øvelsespraktik, 3 måneder Dybbølskolens SFO
 • 1998-2001 Tilkaldevikar, Opholdstedet Alrunen.
 • 1997-1998 Programmedarbejder, Radio Als
 • 1996-1998 Omsorgsmedhjælper, pensionat Flintholm, Nordborg
 • 1996-1997 Freelance systemansvarlig, GaLaBau NIVELA GmbH, Kuhs ved Rostock, Tyskland
 • 1995-1996 Pædagog vikariat, Sønderborg Erhvervsskole
 • 1992-1996 Programchef og senere nyhedschef på Grænseegnens Lokalradio, Gråsten
 • 1988-1992 EDB-programmør, Danfoss Gråsten, Danfoss A/S
 • 1988-1992 Freelance nyhedsmedarbejder hos Radio Sønderborg
 • 1986-1988 Freelance programmedarbejder hos Radio Sønderborg
 • 1986-1988 Underviser i EDB-datalære, Odense Kommunale Ungdomsskole.

Tillidshverv og borgerlige ombud:

 • 2016-         Medlem af repræsentantskabet i Forenet Kredit.
 • 2014-         Formand for Kløverskolens bestyrelse.
 • 2010-2010 Fællestillidsrepræseant for AK’erne ved Kommuneqarfik Sermersooq i Nuuk.
 • 2008-2010 Tillidsrepræsentant for AK’erne i børne og kultur forvaltningen, senere udviklingsforvaltningen.
 • 2004-2010 Stiftelsesmedlem og sekretær for Lions Club Nanortalik
 • 2002-2005 Medstifter af den selvejende institution og bestyrelsesmedlem, Nanortalik Internet-Cafe
 • 2002-2005 Teknisk chef, Nanortalik TV-forening
 • 2002-2005 Daginstitutionernes repræsentant i tværfagligt udvalg under Kommuneqarfik Nanortalik.
 • 1998-2002 Medlem af lokalradio og TV-nævnet for de 7 Alssund kommuner samt Lundtoft og Bov,til sidst som næstformand
 • 1991-1992 Medlem af Landsungdomsudvalget under HK
 • 1990-1991 Formand for LO-Ungdom Sønderjylland.
 • 1991-2002 Tilforordnet ved diverse valg til stat, amt, kommune og EU
 • 1989-1992 Formand for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, afdeling Sønderborg
 • 1989-1992 Medlem af HK-klubbestyrelsen på Danfoss

 

Del siden:
FacebookTwitterLinkedInEmail