Christine Lunde (Jeanne-Christine Lunde-Christensen)

Direktør for fonden MARCOD + Head of Communication & Community i MARLOG (Maritime & Logistics Innovation Denmark)

Info

Christine Lunde (Jeanne-Christine Lunde-Christensen)


Direktør for fonden MARCOD + Head of Communication & Community i MARLOG (Maritime & Logistics Innovation Denmark)
Orionvej 14, Kilden, 9900 Frederikshavn

  • Email: clc@marlog.dk
  • Valgår: 2021-2025
  • Valgområde: Nordjylland
  • Valggruppe: Privat

Hvorfor stiller du op til repræsentantskabet?

Jeg ønsker at arbejde for en fortsat unik og robust realkreditmodel i Danmark, således at det er muligt for alle at få billigst mulige boliglån, herunder også nye boligejere, så de har mulighed for en god og økonomisk sikker start.

Jeg vil arbejde for, at der ydes lån i HELE landet ift at fastholde og udbygge et Danmark i balance.

Det er vigtigt, at Forenet Kredit forbliver medlemsejet og karakteriseres af et udpræget medlemsdemokrati (competitive edge i forhold til andre kreditforeninger)

Hvad er dine mærkesager?

Jeg har boet hele mit liv i yderområder i Danmark – hhv Falster og Nordjylland. Derfor ved jeg, hvad det betyder, at lokalsamfundet kan tilbyde boliger, som man kan belåne og hvor vigtigt det er for erhvervslivet i yderområderne at kunne tiltrække den rette arbejdskraft for at fastholde og udvikle regionale erhvervsmæssige styrkepositioner og dermed et Danmark i balance. Derfor skal Forenet Kredit understøtte, at der er fri adgang til kreditgivning både for privatpersoner og erhvervslivet uanset hvor man bor samt at lokale pengeinstitutter kan yde en optimal realkreditrådgivning i Totalkredit.

Hvad er det vigtigste, foreningen skal fokusere på i fremtiden?

Via en åben og proaktiv kommunikation skal Forenet Kredit fortsætte med at åbne danskernes øjne for, hvor unik den danske realkreditmodel er og hvor vigtig den er for deres daglige økonomi, boligfinansiering og opsparing. Medlemsdemokratiet i foreningen skal kommunikeres som en konkurrencemæssig fordel og unikt salgsargument ift. til at fastholde eksisterende kunder og tiltrække endnu flere nye kunder. Og sidst men ikke mindst skal Forenet Kredit tage aktiv del i samfundsudviklingen og understøtte fri adgang til kreditgivning både for privatpersoner og erhvervslivet uanset hvor man bor samt understøtte, at lokale pengeinstitutter til enhver tid kan yde en optimal realkreditrådgivning.

”Jeg vil arbejde for et konkurrencedygtigt Forenet Kredit og at overskuddet går tilbage til kunderne i Nykredit og Totalkredit, fx i form af fordelagtige lån. Derudover vil jeg arbejde for at styrke Forenet Kredits image via en åben og proaktiv kundekommunikation, således at kunderne oplever transparens i forretningen og i Forenet Kredits virke”.

Lidt om mig:

Jeg er 54 år og har boet i Frederikshavn de sidste 16 år. Jeg er gift med Ole, som er salgschef hos DESMI Ocean Guard i Nørresundby og sammen har vi to voksne børn, der bor og studerer i Aalborg. Qua mine 31 års virke i den maritime branche og senest indenfor specialiseret erhvervsfremme har jeg stor indsigt og viden om det danske / nordjyske erhvervsliv. Min erfaring er opnået fra centrale poster som kommunikationschef for MAN Energy Solutions, selvstændig rådgiver for havne og maritime virksomheder og senest som direktør for det maritime brancheudviklingscenter MARCOD, som netop er fusioneret ind i en ny national klyngeorganisation for det maritime erhverv og logistik (MARLOG – Maritime & Logistics Innovation Denmark) som følge af den nye erhvervsfremmelov. Vores opgave er skabe innovation i branchen indenfor grøn omstilling, digitalisering, kompetencer, iværksætteri og internationalisering (www.marlog.dk).

 

Del siden:
FacebookTwitterLinkedInEmail