Claus Dyhr

Partner (Right A/S)

Info

Claus Dyhr


Partner (Right A/S)

  • Email: cdyrh@outlook.dk
  • Valgår: 2018-2022
  • Valgområde: København og Nordsjælland
  • Valggruppe: Privat
  • Følg mig på:

Hvorfor stiller du op til repræsentantskabet?

Jeg stiller op til repræsentantskabet for at være med til at sikre, at Nykredit også fremover vil være en veldreven virksomhed med et forsvarligt kapitalgrundlag, som sikrer, at Nykredit også fremover kan yde udlån til markedskonforme priser til alle postnumre i Danmark.

Hvad er dine mærkesager?

Mine mærkesager er at sikre fundamentet til, at Nykredit fortsat kan yde lån på markedskonforme vilkår til hele Danmark nu og i fremtiden

Hvad er det vigtigste, foreningen skal fokusere på i fremtiden?

Sikre, at Nykredit også fremover yder udlån til markedskonforme priser til alle egne af Danmark.

Lidt om mig

Opvokset på Bornholm, men har de seneste 30 år boet i og omkring København. Jeg vil med min stemme sikre, at Nykredit fortsat drives som en virksomhed til gavn for alle nuværende og fremtidige kunder

Del siden:
FacebookTwitterLinkedInEmail