Claus Richter

CEO, Diabetesforeningen

Info

Claus Richter


CEO, Diabetesforeningen
2830 Virum

Uddannelse

Jeg er uddannet som cand.scient.adm. ved institut for statskundskab på Aalborg Universitet i 1998. Jeg har suppleret med en bestyrelsesuddannelse - Board Leaderhip Masterclass fra CBS Executive. Endelig har jeg på Wharton School, University of Pennsylvania, taget en uddannelse i strategi og forandringsledelse.

Hvorfor stiller du op til repræsentantskabet?

Jeg stiller op til repræsentantskabet, fordi vi skal værne om en ansvarlig banksektor, fordi det er helt centralt for vores land. Der er betydelig regulatorisk pres på de finansielle virksomheder i Danmark, som kan påvirke og begrænse vores muligheder for adgang til realkreditfinansiering på trygge og attraktive vilkår.

For mig er det ikke en naturlov, at Nykredit har et demokratisk ejerskab. Her skal Forenet Kredit som aktionær og repræsentantskabet fortsat være professionel og aktiv ejer og bidrage til at sikre, at Nykredit får de bedste muligheder for at udvikle og udbygge markedspositionen på både bank og realkredit området og i et marked, som er stærkt konkurrencepræget.

Hvad er dine mærkesager?

Jeg har 3 mærkesager:

  • Vigtigst for mig er at sikre, at vi i Danmark fortsat har et realkreditsystem, som en effektiv og billig finansieringsform – også i fremtiden til vores børn og børnebørn.
  • Styrke Forenet Kredit som en professionel og aktiv aktionær i Nykredit A/S og styrke Forenet Kredits rolle som ansvarlig forening i Danmark.
  • Det er også vigtigt for mig, at arbejde for at sikre både et veldrevet og et velkapitaliseret Nykredit. Her vil jeg bidrage til gennem repræsentantskabet at have det lange lys på ved at tænke og handle langsigtet.

Hvad er det vigtigste, foreningen skal fokusere på i fremtiden?

I fremtiden skal foreningen fokusere på at være finansiel virksomhed for hele Danmark. Jeg ved fra fra min tid i politik og i fødevareerhvervet, hvor stor betydning det har for Danmark, at Nykredit er til stede i hele Danmark og bidrager til udviklingen også i dårlige tider. Det skal fastholdes. Ligesom vi skal bidrage til ikke blot et grønnere, men også et sundere Danmark for vores børn og de kommende generationer.

Citat:

“Forenet Kredit skal være en professionel aktiv ejer af Nykredit A/S og skal sikre en finansiel virksomhed, som har både en stærk finansiel platform og et stort samfundsengagement.”

Lidt om mig:

Jeg er født i 1972 og er i dag administrerende direktør i Diabetesforeningen i Danmark.

Jeg har 20 års ledelseserfaring med strategisk rådgivning af beslutningstagere på højeste niveau, herunder landets statsminister, ministre, regeringen og formænd for store erhvervsorganisationer, bl.a. Landbrug & Fødevarer. Arbejdsmæssigt har jeg været senior rådgiver på CBS, partisekretær i Venstre og direktør i Landbrug & Fødevarer.
Jeg har særlige kompetencer i forhold til strategiske forhold, virksomhed og foreningsledelse, corporate governance samt politik og kommunikation.

Privat er jeg født og opvokset i Aalborg og har de sidste 25 år boet i Storkøbenhavn. Jeg har to teenager piger i gymnasiet og bruger fritiden på rejser og sportsaktiviteter sammen Henriette Breum.

Del siden:
FacebookTwitterLinkedInEmail