Hans Bang-Hansen

Gårdejer

Info

Hans Bang-Hansen

Gårdejer

  • Valgår: 2015-2019
  • Valgområde: Østjylland
  • Valggruppe: Erhverv

Gårdejer
Født den 15. august 1955
Indtrådt i bestyrelsen den 18. april 2001

Bestyrelsesformand i:
Horsens Vand A/S
Horsens Vand Holding A/S
Håstrupgård ApS
Bestyrelsesmedlem i:
Horsens Folkeblads Fond

Kommunale opgaver:
Bestyrelsesformand i Midttrafik
Medlem af Horsens kommunes Byråd

Direktør:
Arnen Holding ApS
HB-H Holding ApS*
HGE Holding ApS
Håstrupgård Ejendomme ApS
LNT Invest ApS
Provstlund ApS

Del siden:
FacebookTwitterLinkedInEmail