Hans Peter Hollænder

Forretningsfører i Boligforeningen Søbo i Sønderborg, uddannet civiløkonom HA, HD(R) og registreret revisor

Info

Hans Peter Hollænder

Forretningsfører i Boligforeningen Søbo i Sønderborg, uddannet civiløkonom HA, HD(R) og registreret revisor

  • Email: hph@soebo.dk
  • Valgår: 2020-2024
  • Valgområde: Syd- og Sønderjylland
  • Valggruppe: Erhverv
Hans Peter Hollænder

Lidt om mig:

  • Forretningsfører i Boligforeningen Søbo i Sønderborg
  • Revisorassistent/revisor ved Kommunernes Revisionsafdeling 1989-1998.
  • Kontorchef i Kultur- og Socialforvaltningen Sønderborg Kommune 1999-2006.
  • Intern revisionschef Sønderborg Kommune 2007-2009. Udviklingschef Sønderborg Kommune 2009-november 2010. Forretningsfører i Boligforeningen Søbo siden dec. 2010.
  • Uddannet civiløkonom, HA, HD(R), registreret revisor.
  • Repræsentantskabsmedlem i SE (Sydenergi) siden 2010

Repræsentant siden 2016

 

Hvorfor er du repræsentant i Forenet Kredit?

Af interesse. Den almene sektor står for ca. 10 % af lånene i Nykredit. Det er vigtigt, at der er repræsentanter med kendskab hertil. Endvidere har jeg valgt Nykredit, fordi vi er foreningsejet. Vi skal drives forretningsmæssigt, men det er medlemmerne, der skal have fordelene heraf.

Hvad er repræsentantskabets vigtigste rolle?

At varetage foreningens interesse. At kvalitetssikre og komme med positive input til beslutningsprocessen. At repræsentere foreningen i forskellige sammenhænge.

Kontakt: hph@soebo.dk

Del siden:
FacebookTwitterLinkedInEmail