Hans Peter Hollænder

Forretningsfører i Boligforeningen Søbo i Sønderborg, uddannet civiløkonom HA, HD(R) og registreret revisor

Info

Hans Peter Hollænder


Forretningsfører i Boligforeningen Søbo i Sønderborg, uddannet civiløkonom HA, HD(R) og registreret revisor

  • Email: hph@soebo.dk
  • Valgår: 2020-2024
  • Valgområde: Syd- og Sønderjylland
  • Valggruppe: Erhverv
Hans Peter Hollænder

Lidt om mig:

  • Forretningsfører i Boligforeningen Søbo i Sønderborg
  • Revisorassistent/revisor ved Kommunernes Revisionsafdeling 1989-1998.
  • Kontorchef i Kultur- og Socialforvaltningen Sønderborg Kommune 1999-2006.
  • Intern revisionschef Sønderborg Kommune 2007-2009. Udviklingschef Sønderborg Kommune 2009-november 2010. Forretningsfører i Boligforeningen Søbo siden dec. 2010.
  • Uddannet civiløkonom, HA, HD(R), registreret revisor.
  • Repræsentantskabsmedlem i SE (Sydenergi) siden 2010

Jeg er på 10. år forretningsfører i Boligforeningen Søbo i Sønderborg. Vi har 1.734 boliger p.t. Før den tid var jeg i 12 år kontorchef m.m. ved Sønderborg Kommune, og før den tid uddannede jeg mig og arbejdede i knap 10 år som revisor. Jeg er gift, og vi har 4 børn, hvoraf de 2 største er flyttet hjemmefra. Min fritid bruger jeg bl.a. på familien, fodbold, jagt og skovarbejde (jeg ejer mindre skovparceller).

Hvorfor stiller du op til repræsentantskabet?

Jeg har nu været med i 4 år og været med til at træffe en del vigtige beslutninger, som gør, at Forenet Kredit i dag er, hvor vi er. Dette arbejde vil jeg gerne fortsætte til gavn for såvel boliger som erhverv. Jeg stillede oprindeligt op, fordi jeg har en “nørdet” interesse i sagen som følge af min uddannelse og mit daglige virke, hvor vi har mange kreditforeningslån i vor boligforening, men det, der i dag fanger min interesse, er den store samfundsmæssige betydning, som vores forening har, og så lægger jeg meget vægt på at sikre det fremtidige foreningseje.

Hvad er dine mærkesager?

Vi er en forening, men vi skal drives forretningsmæssigt. Vi skal bevare foreningsejet. Vi skal altid leve op til gældende krav.

Hvad er det vigtigste, foreningen skal fokusere på i fremtiden?

At være bedst og billigst til at yde kreditforeningslån i hele landet. Foreningsejet er en vigtig forudsætning for dette, så overskuddet bliver i systemet og kan deles ud som KundeKroner.

 

Del siden:
FacebookTwitterLinkedInEmail