Helle Okholm

Bestyrelsesmedlem i Jeudan A/S, Goodvalley A/S og Lokaltog A/S

Info

Helle Okholm


Bestyrelsesmedlem i Jeudan A/S, Goodvalley A/S og Lokaltog A/S
2300 København S

  • Email: hok@hcokholm.dk
  • Valgår: 2022
  • Valgområde: København og Nordsjælland
  • Valggruppe: Privat
  • Følg mig på:

Uddannelse

Cand.merc.aud.

Hvorfor stiller du op til repræsentantskabet?

Kunderne har brug for adgang til billig ejendoms-og boligfinansiering. Det er Nykredit og Totalkredit som store og vigtige virksomheder indenfor det finansielle system med til at sikre. De er derfor vigtige spillere i forhold til at sikre det danske velfærdssamfund, og stabiliteten og den høje troværdighed er afgørende i relation til den trygge servicering af kunder.

Jeg stiller op til repræsentantskabet for at være med til at sikre, at ForenetKredit gennem Nykredit og Totalkredit medvirker til at sikre dette – også set i international sammenhæng – unikke setup. Det er vigtigt at tage del i foreningsdemokratiet, når man har relevante kompetencer at byde ind med.

Hvad er dine mærkesager?

Danskerne har via realkreditfinansiering adgang til billig finansiering, og investorer har en sikker og attraktiv investeringsmulighed i obligationer.

ForenetKredit skal være den professionelle og kapitalstærke majoritetsaktionær i Nykredit A/S, som sikrer virksomheden stabile rammer for at drive en konkurrencedygtig, rentabel og ansvarlig virksomhed til gavn for ejere, kunder, medarbejdere og samfundet.

Overskuddet skal tilbage til kunderne som kundekroner, men først skal der lige lægges lidt til side, så fremtiden hele tiden sikres.

Hvad er det vigtigste, foreningen skal fokusere på i fremtiden?

ForenetKredit skal først og fremmest fokusere på den langsigtede stabilitet for Nykredit, dvs sikre det nødvendige finansielle beredskab, så koncernen kan håndtere kommende kriser og udfordringer, som kan opstå som følge af øget international regulering.

Men det er også vigtigt at foreningen medvirker til at udbrede kendskabet til dansk realkredit og styrker medlemsdemokratiet, så ForenetKredit til stadighed er en aktiv og kvalificeret ejer af Nykredit. Det stiller krav til kompetencer og engagement hos repræsentantskabets medlemmer.

Citat

“Realkreditsystemets struktur sikrer, at der kan tilbydes billig boligfinansiering i hele landet, hvilket jeg synes er vigtigt at fastholde. Endvidere lægger jeg vægt på, at Nykredit som stor ansvarlig udlånsvirksomhed bidrager med initiativer, som fremmer den grønne dagsorden”

Lidt om mig

Jeg er 56 år og har arbejdet som statsautoriseret revisor og som økonomiansvarlig i internationale service- og produktionsvirksomheder. Jeg er professionelt bestyrelsesmedlem og har i denne sammenhæng også erfaring fra den finansielle sektor.

Jeg er gift, bosiddende i Rungsted, rejselysten og ivrig golfspiller.

Blandt yderligere bestyrelsesposter og hverv kan nævnes:

  • Formand for Revisions- og Risikoudvalget og medlem af bestyrelsen i Jeudan A/S
  • Formand for Risikoudvalget og medlem af bestyrelsen i GF Forsikring A/S
  • Medlem af bestyrelsen for Lokaltog A/S
Del siden:
FacebookTwitterLinkedInEmail