Henrik Thorlacius-Ussing

Adm. direktør for Lindenborg Gods A/S, uddannet civ.ing. og HD(R)

Info

Henrik Thorlacius-Ussing


Adm. direktør for Lindenborg Gods A/S, uddannet civ.ing. og HD(R)

  • Valgår: 2021-2025
  • Valgområde: Nordjylland
  • Valggruppe: Erhverv

Uddannelse

Civ.ing i Virksomhedssystemer fra Aalborg Universitet - HD i regnskabsvæsen fra Handelshøjskolen i Århus.

Hvorfor stiller du op til repræsentantskabet?

Vi har i Danmark i mange årtier været privilegeret af muligheden for at belåne vores ejendomme på meget fordelagtige vilkår – lave omkostninger, lav rente, sikkerhed for ikke at få opsagt sit lån, hvis man betaler sine ydelser. En markant sikre belåning frem for banklån for den enkelte. Baggrunden for dette har været realkreditbelåning.

Forenet Kredit ejer 79% af Nykredit, som er den sidste store danske finansielle foreningskontrollerede virksomhed. Foreningsejerskabet, hvor du som låntager bliver medlem af foreningen, er meget vigtigt at værne om. Forenet Kredits vigtigste opgave er at sikre, at den unikke danske realkreditmodel kan overleve og udvikles. Realkreditmodellen er en meget robust model – ingen realkreditvirksomheder er nogensinde gået konkurs. Det er også en solidarisk model, som bl.a. betyder at unge mennesker i en tidlig alder kan få egen bolig. Hvis Nykredit ikke var der som foreningskontrolleret virksomhed, ville der næppe i fremtiden være realkredit i Danmark, som vi kender det.

Jeg genopstiller til repræsentantskabet i Forenet Kredit, fordi jeg ønsker at være med til at fastholde og fortsat udvikle foreningen og selskaberne i Nykredit-koncernen (Nykredit Realkredit, Nykredit Bank og Totalkredit) som foreningsejede stærke finansielle selskaber.

Hvad er dine mærkesager?

  • At fremtidssikre dansk realkredit.
  • At sikre at Nykredit Koncernen forbliver foreningsejet.
  • At sikre at Nykredit Koncernen løbende udvikler sig for til stadighed at sikre optimale finansielle tilbud til kunderne i hele landet – også for os i ”udkanten” af Danmark.
  • At sikre at Nykredit Koncernen drives dygtigt og professionelt, således det skaber værdi for kunden, selskabet og samfundet.

Hvad er det vigtigste, foreningen skal fokusere på i fremtiden?

Foreningen skal i de kommende år sikre, at Nykredit fortsat har de lavest mulige priser samtidig med, at man sikrer en langsigtet robust virksomhed, der kan låne ud i hele Danmark. Foreningen skal ligeledes tage aktiv del i samfundsudviklingen specielt i lyset af genopretningen efter COVID-19 og iværksætte tiltag for at understøtte en langsigtet gennemførelse af en klimapolitik i Danmark.

Citat

Forenet Kredit er garanten for at dansk realkredit bevares”, ”Forenet Kredit skal sikre at Nykredit Koncernen drives klogt og professionelt til gavn for alle – kunderne, ejerne, medarbejderne og ikke mindst samfundet – det sikrer den langsigtede overlevelse

 

Lidt om mig

Jeg er 62 år og bor i på en mindre skov- og landejendom ved Astrup i Himmerland. Jeg er uddannet civilingeniør og økonom og arbejder til dagligt for Lindenborg Gods A/S som direktør.

Jeg har igennem mere end 20 år desuden brugt en del tid og kræfter på organisationsarbejde i div. interesseorganisation inden for erhvervslivet, samt varetaget flere bestyrelsesposter inden for erhvervsvirksomheder.

Del siden:
FacebookTwitterLinkedInEmail