Inge Berneke

SVP Corporate Affairs, Lundbeckfonden

Info

Inge Berneke


SVP Corporate Affairs, Lundbeckfonden
2100 København

Uddannelse

Cand.scient.pol., Københavns Universitet (1997) og MBA, INSEAD (2000)

Hvorfor stiller du op til repræsentantskabet?

Nykredit er en uhyre vigtig virksomhed i Danmark og har en nøglerolle i dansk økonomi og i den danske velfærdsmodel. Jeg har boet og arbejdet i udlandet og tydeligt set, at adgang til attraktive lån, der kan finansiere ejendomskøb og skabe trygge rammer for en familie, ikke kan tages for givet.

De findes i Danmark på grund af realkreditsystemet og i særlig grad Nykredit, der kombinerer professionel virksomhedsdrift med foreningsejerskabet, der skaber attraktive produkter for kunderne.

Nykredit og realkreditsystemet er derfor en central og værdifuld del af den danske velfærdsmodel, der løbende må udvikles for at kunne bevares. Det vil jeg være stolt af at kunne bidrage til.

Hvad er dine mærkesager?

Nykredit skal drives professionelt på markedsvilkår, og det kræver et stabilt og tydeligt ejerskab, der kan skabe klare og gode rammer for Nykredits videre udvikling.

Jeg ønsker at fastholde realkreditsystemet som en attraktiv finansieringsform for private personer og erhvervsvirksomheder og obligationer som en sikker og interessant investeringsmulighed i Danmark.

Bæredygtighed, et stærkt kundefokus og Nykredits geografiske rækkevidde i Danmark er vigtige dele af strategien: På grund af realkredittens muligheder og gennemslagskraft i bæredygtighedsarbejdet, på grund af forretningens centrale værdiskabelse og foreningsmodellens demokratiske forankring.

Hvad er det vigtigste, foreningen skal fokusere på i fremtiden?

Det danske realkreditsystem er velfungerende, og Nykredit leverer resultater. Samtidig tegner der sig nogle skyer i horisonten, der må adresseres: Den danske realkreditmodel er unik, men også ukendt i international sammenhæng, hvilket medfører risici i forhold til nye regulatoriske krav til industrien.

Samtidig rummer realkreditsystemet en kompleksitet, der gør den svær at forstå for udenforstående og vanskelig at formidle. Og endelig må Nykredit – ikke mindst i lyset af sine stærke resultater og solide markedsposition – i fremtiden forvente stigende pres fra markedet. Derfor er det vigtigt at følge markedsudviklingen proaktivt og aktivt formidle realkreditsystemets og foreningsmodellens tydelige fordele.

Det vil være nødvendigt for at kunne fastholde og udvikle gode rammebetingelser for realkreditsystemet generelt og for Nykredit specifikt.

Citat:

“Et stabilt og engageret ejerskab i Nykredit er et godt ejerskab, der kan bidrage til at udvikle Nykredits forretning, skabe attraktive produkter til glæde for private og erhvervskunder i hele Danmark, tilbyde gode investeringsmuligheder til obligationsejere og bevare realkreditsystemet i Danmark.”

Lidt om mig

Jeg er 51 år, bor i København og er uddannet cand.scient.pol. og MBA fra INSEAD i Frankrig. Siden 2019 er jeg SVP for Corporate Affairs i Lundbeckfonden, der er en erhvervsdrivende fond og en aktiv ejer og investor i danske virksomheder og samtidig uddeler af betydelige midler til sundhedsvidenskabelig forskning i Danmark. Samspillet mellem finansiel og samfundsmæssig værdiskabelse er derfor et område, der interesserer mig meget.

Tidligere har jeg arbejdet internationalt og i Danmark som rådgiver og partner i det internationale konsulenthus Egon Zehnder igennem 14 år og sidder i dag i bestyrelsen for kunstmuseet Louisiana og dets to bagvedliggende fonde og i bestyrelsen for ledelseshuset CFL (Center for Ledelse), der også kombinerer foreningsejerskabet og forretningsopgaven.

Del siden:
FacebookTwitterLinkedInEmail