Jeanette Fangel Løgstrup

CEO, Expon ApS

Info

Jeanette Fangel Løgstrup


CEO, Expon ApS
4000 Roskilde

Uddannelse

Cand.merc.

Hvorfor stiller du op til repræsentantskabet?

Danmark har brug for en stærk og solid finansiel sektor, som kan understøtte vækst, beskæftigelse og velfærd. Nykredit-koncernen er en helt central aktør, som hver dag har stor betydning for dansk erhvervsliv, danske boligejere og det danske samfund. Jeg vil gerne være med til at præge den fremtidige udvikling af både Nykredit og finanssektoren, så vi også fremover har et stærkt Nykredit og et solidt realkreditsystem til gavn for både virksomheder og private familier. Det kan jeg bidrage til gennem repræsentantskabet i Forenet Kredit. Da jeg gennem en årrække har været direktør og bestyrelsesmedlem i den finansielle sektor, har jeg et godt grundlag for at kunne bringe relevante kompetencer og erfaringer i spil.

Hvad er dine mærkesager?

Jeg har 3 mærkesager:

  1. Nykredit skal styrke sin position som en konkurrencedygtig og kundeorienteret virksomhed, som med attraktive produkter og kompetent rådgivning er en stærk partner for erhvervskunder og private.
  2. Vi skal kæmpe for at fastholde det danske realkreditsystem som en unik, billig og solid finansieringsform og arbejde for gode rammevilkår for den finansielle sektor.
  3. Forenet Kredit skal fortsat spille en vigtig rolle i samfundets udvikling. Det gælder både i forhold til den grønne omstilling og til at skabe sammenhængskraft i Danmark.

Derudover vil jeg gerne bidrage til, at Forenet Kredit fortsat er en troværdig, ansvarlig og kompetent majoritetsaktionær i Nykredit A/S, og at man har et stort fokus på sin særlige rolle som bindeled mellem virksomheden og kunderne.

Hvad er det vigtigste, foreningen skal fokusere på i fremtiden?

Forenet Kredit skal være en aktiv og kompetent majoritetsaktionær, der bidrager til at styrke Nykredit som en konkurrencedygtig, kundeorienteret og robust virksomhed. Samtidig har Forenet Kredit en vigtig rolle at spille i at værne om vores særlige danske realkreditmodel og i det hele taget skabe gode rammevilkår for den finansielle sektor. Endelig skal Forenet Kredit blive ved med at udvikle nye fordele for medlemmerne. Man skal virkelig kunne mærke, at det er noget særligt at være kunde i en foreningsejet koncern.

Citat:

“Jeg vil gerne være med til at præge den fremtidige udvikling af både Nykredit og finanssektoren, så vi også fremover har et stærkt Nykredit og et solidt realkreditsystem til gavn for både virksomheder og private boligejere.”

Lidt om mig:

Jeg er 55 år med en baggrund som direktør og medlem af topledelser i virksomheder som Danske Bank, Codan Forsikring og Carl Bro Gruppen gennem næsten 20 år. Særligt har jeg mange års erfaring som direktør og bestyrelsesmedlem i den finansielle sektor og har derfor stor indsigt i både realkredit, bank, pension og forsikring.

Som person er jeg positiv, konstruktiv og engageret og har fokus på samarbejde og integritet. Jeg har stor viden om bæredygtighed og interesserer mig for udvikling af samfundet og bidrager gerne gennem bøger og klummer. Jeg er gift og mor til to voksne sønner.

I dag er jeg CEO i vores familievirksomhed Expon, som har fokus på investeringer og rådgivning. Derudover er jeg medlem af en række bestyrelser, ligesom jeg underviser på bestyrelsesuddannelsen på CBS Executive.

Blandt yderligere tillidshverv kan nævnes:

  • Nuværende bestyrelsesmedlem i: SEAS-NVE Strømmen A/S, JP Politikens Hus A/S, Combineering A/S, Fonden for Entreprenørskab
  • Tidligere bestyrelsesmedlem i: MobilePay, Danica Pension, Danske Bank Plc, Finland, Schantz A/S samt tidligere formand for Børneulykkesfonden.
Del siden:
FacebookTwitterLinkedInEmail