Jens Ejner Christensen

Gårdejer og borgmester i Vejle

Info

Jens Ejner Christensen


Gårdejer og borgmester i Vejle

  • Valgår: 2020-2024
  • Valgområde: Syd- og Sønderjylland
  • Valggruppe: Erhverv
Jens Ejner Christensen

Hvorfor stiller du op til repræsentantskabet?

Jeg stiller op til repræsentantskabet i Nykredit, fordi jeg gerne vil være med til at udvikle og fremtidssikre den danske realkreditmodel. Jeg har en stor berøringsflade og vil gerne være bindeled mellem foreningens bestyrelse og de låntagere, jeg kender i mit netværk.

Hvad er dine mærkesager?

At sikre adgang til billig belåning i hele landet, også i landdistrikterne.

Hvad er det vigtigste, foreningen skal fokusere på i fremtiden?

Forenet Kredit skal med et aktivt ejerskab af Nykredit sikre de bedst mulige lånebetingelser for foreningens medlemmer. Forenet Kredit skal med et aktivt medlemsdemokrati sikre dialogen med foreningens medlemmer.

Lidt om mig

Jeg er gift med Anita, sammen har vi tre børn Mads Ole, Johan og Anna. Gennem 25 år har vi drevet gården Stormgaard ved Jelling. Ud over arbejdet med vores virksomhed har jeg siden 2017 været borgmester i Vejle kommune.

Del siden:
FacebookTwitterLinkedInEmail