Jens Kristian Poulsen

Direktør

Info

Jens Kristian Poulsen

Direktør

  • Email: jkp@stiftsor.dk
  • Valgår: 2016-2020
  • Valgområde: Sjælland og Bornholm
  • Valggruppe: Erhverv

Lidt om mig (beskrivende stilling):

Direktør Stiftelsen Sorø Akademi, Erhvervsdrivende fond med godsdrift, grusgravning og byggeri

 

Født 1961

Uddannet forstkandidat (cand silv) 1988.

2009-   Adm. Direktør Stiftelsen Sorø Akademi

1995-2009 Afdelingsleder Stiftelsen Sorø Akademi

1991-1995 Forstfuldmægtig Sorø Akademis Skovdistrikt

1988-1991 Skov- og Naturstyrelsen

Diverse tillids- og bestyrelsesposter inden for dansk skovbrug bl.a. næstformand i Dansk Skovforening i en årrække.

Bestyrelsen for K&T entreprise a/s

 

Repræsentant siden 2012 (valgområde II erhverv)

 

Hvorfor er du repræsentant i Forenet Kredit?

For at sikre billig og stabil realkredit for de virksomheder jeg er engageret i.

 

Hvad er repræsentantskabets vigtigste rolle?

Strukturerne i Nykredit er under ombrydning i disse år. Repræsentantskabets vigtigste opgave bliver at sikre, at man fortsat har en væsentlig rolle at spille.

De forretningsmæssige beslutninger vil blive taget andre steder, men repræsentantskabet skal i baggrunden kunne stå vagt om det oprindelige kundeeje, som er det, der giver Nykredit en særlig profil og legitimitet.

Repræsentantskabet skal være Nykredits øjne og ører ude i landet og viderebringe og ikke mindst afveje de signaler der modtages med den forhåbentlig fortsat vægtige information om Nykredits interne forhold som skal tilflyde repræsentantskabet.

Del siden:
FacebookTwitterLinkedInEmail