Jens Vesterbæk

Ingeniør/HDR (Sales & Services Specialist, Lloyd's Register)

Info

Jens Vesterbæk

Ingeniør/HDR (Sales & Services Specialist, Lloyd's Register)

  • Email: jens@vesterbaek.com
  • Valgår: 2016-2020
  • Valgområde: Syd- og Sønderjylland
  • Valggruppe: Privat
Jens Vesterbæk

Lidt om mig:

  • Ingeniør, HD(R)
  • Uafhængig repræsentantskabsmedlem
  • Formand for Foreningen Consum

Repræsentant siden 2016

Hvorfor er du repræsentant i Forenet Kredit?

Fordi Forenet Kredit var og stadig er udemokratisk. Nykredit har samme opbygning som vores folkestyre. Folketinget er den øverste myndighed – ingen over eller ved siden af – det samme gælder for repræsentantskabet. Regeringen er den udøvende magt og svarer til bestyrelsen. Og endelig er embedsmændene dem som udfører det daglige arbejdet (direktionen).

Derfor kan repræsentantskabet heller ikke vælges af bestyrelsen, som den er blevet gennem mange år. Af samme årsag kan formanden for repræsentantskabet (svarer til folketinges formand) heller ikke være bestyrelsesformand (svarer til Statsministeren). Og endelig, skal Foreningen afgive suverænitet (som det skete med godkendelsen af børsnoteringen), skal det ud til urafstemning. Der er behov for en magtdeling af Forenet Kredit og alle repræsentantskabsmedlemmer skal vælges på lige vilkår.

Derudover mener jeg, at børsnoteringen vil være begyndelsen på enden for det realkreditsystem vi har haft gennem 165 år. Det er min klare overbevisning, at børsnoteringen har et helt andet formål nemlig at give adgang til kapital for at kunne købe banker op. Det må ikke ske!

Hvad er repræsentantskabets vigtigste rolle?

At være vagthund overfor bestyrelsen og sætte retningen for Forenet Kredits virke. Repræsentantskabet skal udelukkende varetage kundernes (og dermed også deres vælgeres) interesser. Ligeledes skal de fremsætte konstruktive forslag.

 

Del siden:
FacebookTwitterLinkedInEmail