Jesper Hjulmand

Adm. direktør, SEAS-NVE

Info

Jesper Hjulmand


Adm. direktør, SEAS-NVE

  • Valgår: 2020-2024
  • Valgområde: Sjælland og Bornholm
  • Valggruppe: Erhverv
Jesper Hjulmand

Uddannelse

Cand.merc. fra Handelshøjskolen i København og oberstløjtnant af reserven i Flyvevåbnet.

Uddannet Stifinder (lederudvikling) samt MBA-modulet ”Strategisk Forretningsforståelse” (SDU).

Hvorfor stiller du op til repræsentantskabet?

Som medlem af repræsentantskabet og repræsenterende et stort andelsejet selskab vil jeg arbejde for, at virksomheder fortsat tilbydes attraktiv realkredit til finansiering af samfundsnyttige investeringer.

I mit virke i Forenet Kredit vil jeg med mit store kendskab til andelsejerformen bidrage til den fortsatte udvikling af arbejdet i repræsentantskabet og i medlemskredsen.

Hvad er dine mærkesager?

Forenet Kredit skal bakke op om den fortsatte udvikling af Nykredit og Totalkredit, så positionen som Danmarks mest professionelle udbydere af realkredit fastholdes.

Forenet Kredit skal fortsætte den positive udvikling af samarbejdet i repræsentantskabet og have en førende position blandt lignende foreninger i Danmark.

Hvad er det vigtigste, foreningen skal fokusere på i fremtiden?

Realkredit er en unik finansieringskilde, som skal udvikles til gavn for borger, virksomhed og samfund på både kort og lang sigt. Foreningen skal endvidere bidrage afgørende til udvikling og bæredygtighed i Danmark via produkter og services og samfundsrelevante initiativer.

Styrke sammenhængskraften i repræsentantskabet, så vores unikke ejerform bevares og fortsat udgør et stærkt fundament for Nykredit og Totalkredit.

Realkredit er nøglen til huset og virksomheden

Lidt om mig

Jeg er adm. direktør (56 år) i regionens kundeejede energiselskab SEAS-NVE og har herfra stor erfaring i bl.a. finansielle forhold og forretningsudvikling, kundefokus og medlemsrelationer – også fra repræsentantskabs- og bestyrelsesposter i børsnoteret og medlemsbaseret virksomhed samt i flere brancheforeninger.

Del siden:
FacebookTwitterLinkedInEmail