Katrine Fruelund

Teamleder (Landbrugsstyrelsen)

Info

Katrine Fruelund


Teamleder (Landbrugsstyrelsen)
Tebbestrupvej 160, 8940 Randers SV

  • Email: katfru@lbst.dk
  • Valgår: 2021-2025
  • Valgområde: Nordjylland
  • Valggruppe: Privat

Hvorfor stiller du op til repræsentantskabet?

Jeg stiller op til repræsentantskabet hos Forenede Kredit, da jeg ønsker at bevare og udvikle den danske realkreditmodel, som sikrer kundernes muligheder for at optage lån.

Forenet Kredits vigtigste opgave er at den unikke danske realkreditmodel består og nyudvikles, så det også i fremtiden er muligt at få billige danske boliglån. Det betyder bl.a., at det er muligt for unge mennesker at låne penge til egen bolig. Hvis ikke den realkreditmodel bevares er der stor sandsynlighed for at boliglånene bliver meget dyre.

Denne foreningsejede virksomhedsmodel ønsker jeg ar arbejde videre for, og jeg ønsker at fastholde selskaberne i Nykredit-koncernen (Nykredit Realkredit, Nykredit Bank og Totalkredit) som stærke finansielle selskaber til gavn for boligejere. Dette ønsker jeg skal foregå gennem Nykredit, men også gennem partnerbankerne i Totalkredit-samarbejdet. Herunder min egen bank; Spar Nord Bank.

Derfor stiller jeg op til repræsentantskabet!

Hvad er dine mærkesager?

At de billige boliglån fastholdes og udvikles. At fastholde Nykredit som en foreningskontrolleret og demokratisk ejet virksomhed til gavn for kunderne. At Forenet Kredit støtter klima- og naturtiltag og understøtter klimatiltag for den enkelte kunde ligesom erhvervslivets omstilling til bæredygtig produktion. At Forenede Kredit skal støtte op om samfundsudviklingen i landdistrikterne og i byerne.

Hvad er det vigtigste, foreningen skal fokusere på i fremtiden?

Foreningen skal fastholde koncernen på en linje, hvor Nykredit har de lavest mulige priser, som er forenelige med at drive en langsigtet og robust virksomhed, der kan låne ud i hele Danmark.

Mange flere danskere skal se og vide, hvor vigtig Forenet Kredit er for deres daglige økonomi, boligfinansiering og ikke mindst opsparing. Derudover skal Forenet Kredit tage aktiv del i samfundsudviklingen, både når det gælder omstilling til klimavenlig opvarmning og produktion, miljø- og natur forbedringer, og når gælder økonomisk støtte oven på f.eks. COVID19-krisen.

Ligeledes skal foreningen bidrage til udvikling både på land og i by.

Hvis Nykredit ikke var der som foreningskontrolleret virksomhed, er der stor risiko for, at dansk realkredit som vi kender det ville forsvinde. Det ville blive langt dyrere for de fleste boligejere at få lån. Derfor er foreningsejerskabet vigtigt.

Lidt om mig:

Jeg er 42 år og bor på et fritidslandbrug i landsbyen Tebbestrup, syd for Randers. Jeg bor sammen med Kristian og sammen har vi 3 børn. Jeg er uddannet Jordbrugsteknolog med speciale i Miljø og Natur og Sygeplejerske.

Jeg er byrådsmedlem i Randers og har været en del af byrådet siden 2013.

Del siden:
FacebookTwitterLinkedInEmail