Kim Haggren

Underdirektør (Legal Director and Compliance Responsible, Dansk Industri), advokat

Info

Kim Haggren


Underdirektør (Legal Director and Compliance Responsible, Dansk Industri), advokat
2840 Holte

  • Valgår: 2018-2022
  • Valgområde: København og Nordsjælland
  • Valggruppe: Privat
  • Følg mig på:

Hvorfor stiller du op til repræsentantskabet?

Jeg stiller op til repræsentantskabet, fordi det danske realkreditsystem indtager en unik og vigtig position i forhold til finansiering af fast ejendom i Danmark, som vi skal værne om i fællesskab. Nykredit-koncernen har en særlig rolle som markedsleder i det danske realkreditsystem, og jeg vil derfor gerne medvirke til at give nuværende og fremtidige kunder adgang til de bedste lån i hele Danmark.

Hvad er dine mærkesager?

Jeg vil arbejde for at danske boligejere også i fremtiden skal have adgang til verdens bedste boliglån, som skaber sikkerhed og velfærd i Danmark.

Hvad er det vigtigste, foreningen skal fokusere på i fremtiden?

Det er vigtigt, at vi i fællesskab værner om realkreditsystemet i Danmark så vi også ved fremtidige økonomiske globale kriser kan sikre job og velfærd i det danske samfund. Det kræver en fortsat kamp på europæisk plan, og samtidig fokus på gode udlånsmuligheder til private og virksomheder – også i krisetider.

Citat

Fælles om at sikre lån på fair betingelser til private kunder og virksomheder

Lidt om mig

Jeg vil med min baggrund som advokat og erfaring fra den politiske verden søge aktiv indflydelse i repræsentantskabet for at sikre fair udlånsbetingelser også i fremtiden.

Del siden:
FacebookTwitterLinkedInEmail