Kristian Dalsgaard

Advokat (Smith Knudsen Advokatfirma)

Info

Kristian Dalsgaard


Advokat (Smith Knudsen Advokatfirma)
7600 Struer

  • Valgår: 2018-2022
  • Valgområde: Vestjylland
  • Valggruppe: Erhverv
  • Følg mig på:

Hvorfor stiller du op til repræsentantskabet?

Baggrunden for mit kandidatur er, at jeg finder det meget vigtigt, at vi har et stærkt og konkurrencedygtigt realkreditselskab, som kan yde realkreditlån på attraktive vilkår i hele Danmark. Det er vigtigt at sikre, at dette kan ske til enhver tid og også i tider, hvor der måtte være lavkonjunktur. Ved at have et realkreditinstitut, som er medlemsejet, sikres det, at lånevilkår altid kan være attraktive for låntagerne.

Hvad er dine mærkesager?

Det er vigtigt, at der kan ydes realkreditlån til erhvervsvirksomheder i hele landet, og at sådanne realkreditlån kan ydes på de mest attraktive vilkår i markedet. Udviklingen i Nykredit Realkredit A/S må derfor ikke gå i stå, og jeg vil kæmpe for, at dette ikke sker, hvilket Forenet Kredit kan og skal sikre via et aktivt ejerskab.

Hvad er det vigtigste, foreningen skal fokusere på i fremtiden?

Foreningens vigtigste fokuspunkter i fremtiden er

  1. Verdens bedste realkreditlån.
  2. Realkredit – også når verden brænder.
  3. Lån til vores børn og børnebørn.
  4. Fair lån til hele Danmark.
  5. Vi deler overskuddet.

Citat

Nykredit – en stærk partner for alle.

Lidt om mig

Jeg er 61 år, og bor i Struer, har virket som advokat siden 1984. Jeg har siden 01.10.1987 været partner i Smith Knudsen Advokatfirma.

Jeg har gennem en lang årrække rådgivet erhvervsvirksomheder, banker offentlige institutioner med flere om selskabs- og forretningsforhold, ligesom jeg gennem en lang årrække har opnået stor erfaring i rekonstruktion og konkursbehandling samt førelse af voldgiftssager, særligt om kontrakt- og byggeret.

Endvidere har jeg virket som voldgiftsdommer og formand for voldgiftsretter i voldgiftssager. Herud-over har jeg undervist på Advokatfuldmægtiguddannelsen og ved efteruddannelse af advokater, ligesom jeg siden 2009 har været censor til den skriftlige advokateksamen.

Jeg er formand for Danske Insolvensadvokaters Certificeringsudvalg og Certificeret insolvensadvokat.

Jeg har desuden deltaget i kollegialt arbejde og været medlem og senest formand for den daværen-de 8. Advokatkreds i perioden marts 2003 til april 2009.

I perioden juni 2011 til maj 2017 var jeg medlem af Advokatrådet for 7. advokatkreds, herunder næst-formand for Advokatåret i perioden juni 2015 til maj 2017. I samme periode deltog jeg i udvalgsarbej-de i udvalg nedsat af Justitsministeriets og Advokatsamfundet.

Del siden:
FacebookTwitterLinkedInEmail