Lone Kjærgaard

Direktør hos Investeringsmæglerfirmaet Investering & Tryghed, cand.scient.oecon.

Info

Lone Kjærgaard


Direktør hos Investeringsmæglerfirmaet Investering & Tryghed, cand.scient.oecon.
2960 Rungsted Kyst

  • Valgår: 2018-2022
  • Valgområde: København og Nordsjælland
  • Valggruppe: Privat

Hvorfor stiller du op til repræsentantskabet?

Det danske realkreditsystem bliver ofte omtalt som verdens bedste realkreditsystem. Det er med rette, for det realkreditsystem, vi har i Danmark, er ganske enestående og er med til at gøre det muligt for de fleste i vores samfund – alle steder i landet – at eje egen bolig. Det er ikke givet, at det altid vil vedblive sådan. Derfor vil jeg arbejde dedikeret for at sikre og udvikle, at alle danskere – over hele landet – også fremover kan få glæde og gavn af verdens bedste realkreditsystem.

Hvad er dine mærkesager?

Jeg vil kæmpe for at fastholde de fantastiske og unikke egenskaber, realkreditlånene har i dag. Dvs.:

  • De er billige
  • Priserne er ens for alle
  • Priserne er lette at gennemskue – de er ikke individuelt aftalt og afhænger ikke af din formue eller forhandlingsevner
  • Alle har adgang til lånene – også selvom din bolig ikke ligger midt på Rådhuspladsen

Hvad er det vigtigste, foreningen skal fokusere på i fremtiden?

Foreningen bør hele tiden holde fuldt fokus på, om vi er på rette kurs i forhold til de 5 mærkesager, der er valgt, og som vil sikre en bevarelse af billige lån til alle på alle tidspunkter og på lige og gode vilkår. Samtidig mener jeg også, det er væsentligt, at foreningen bliver endnu bedre til at inddrage medlemmerne i foreningens arbejde – eksempelvis via tydeligere og hyppigere kommunikation om foreningens virke, udfordringer og muligheder.

Citat

Jeg vil kæmpe for billige og fair realkreditlån til alle danskere – i hele landet

Lidt om mig

Jeg er 43 år, gift med Morten, og vi har tre børn. Vi bor i et parcelhus fra 70’erne nord for København. Vi har tidligere boet i Sverige igennem en årrække – og har fra den anden side af sundet kunnet konstatere, hvor meget enklere og fair boligfinansiering er i Danmark vs. eksempelvis Sverige.

Jeg er uddannet matematik-økonom fra Århus Universitet og har arbejdet med realkreditlån og realkreditobligationer på flere forskellige måder gennem mine hidtidige jobs og det job, jeg har i dag. Først i Nationalbanken, senere Realkreditrådet (som nu er blevet en del af Finans Danmark) og i dag Arbejdernes Landsbank. Og faktisk også som studentermedhjælper i studietiden, hvor jeg hjalp til i en virksomhed, der bl.a. laver realkreditmodeller til finanssektoren. I Arbejdernes Landsbank var jeg i mine første 5 år ansat som cheføkonom, hvor boligmarkedet/boligfinansiering var mit primære omdrejningspunkt. I dag er jeg finansdirektør og en del af bankens forretningsledelse.

Del siden:
FacebookTwitterLinkedInEmail