Marie Bender Foltmann

Underdirektør i ATP

Info

Marie Bender Foltmann


Bestyrelsesmedlem

Underdirektør i ATP
2100 København Ø

  • Email: mft@atp.dk
  • Valgår: 2018-2022
  • Valgområde: København og Nordsjælland
  • Valggruppe: Privat
  • Følg mig på:
  • Født den 30. juni 1983
  • Indtrådt i Forenet Kredits bestyrelse den 26. juni 2020
  • Underdirektør i ATP

Bestyrelsesmedlem i:

  • Forenet Kredit

Hvorfor stiller du op til repræsentantskabet?

Jeg vil gerne bidrage til at passe på vores særlige danske realkreditmodel, der gennem generationer har sikret os boligejere verdens bedste boliglån. Vi skal værne om muligheden for, at helt almindelige danske familier som min egen også i fremtiden kan låne til et hus. Derfor er det vigtigt, at Forenet Kredit stiller klare krav om langsigtet ansvarlighed og kontinuerlig udvikling og fornyelse.

Hvad er dine mærkesager?

Forenet Kredit skal være garant for den danske realkreditmodel. For hele Danmark. Forenet Kredit skal stille klare krav om gode, sikre og konkurrencedygtige lån til boligejere i hele Danmark. Det skal ske på et ansvarligt og langsigtet grundlag, der samtidig sikrer, at hele Danmark kan være med – i hele landet og på tværs af livssituationer. Som småbørnsmor vil jeg være talerør for de mange danske familier, der udgør fremtiden for den danske realkreditmodel. Jeg vil tale vores børns og børnebørns sag – uanset hvor i landet, de bor.

Hvad er det vigtigste, foreningen skal fokusere på i fremtiden?

Forenet Kredit skal først og fremmest være en aktiv ejer, der værner om vores særlige realkreditmodel. Som boligejere skal der også være fordele ved at være kunde i en foreningsejet koncern. Derfor skal Forenet Kredit derudover fokusere på, at mest muligt af overskuddet i Nykredit-koncernen kommer kunderne til gode fx som rabat i bidragssatserne. Og for det tredje skal Forenet Kredit i endnu højere grad være til for medlemmerne og ikke bare for repræsentantskabet.

Vi skal udvikle Forenet Kredit med arrangementer, events og tilbud for almindelige kunder i Nykredit og Totalkredit. Med et godt medlemsliv får vi også et sundt og levende foreningsdemokrati.

Lidt om mig

“Ildsjæl med seriøs og professionel tilgang til foreningsarbejdet” – det siger samarbejdspartnere. Jeg siger selv, at jeg helt grundlæggende tror, at vi sammen kan skabe merværdi for den danske boligejer i et bredt fællesskab på tværs af generationer og geografi. Kommer jeg med i repræsentantskabet vil jeg medbringe både solid professionel erfaring fra den finansielle sektor (pension) og centraladministrationen (bl.a. Finansministeriet) men også stor respekt for værdien af foreningsdemokrati- og engagement.

Jeg er oprindeligt fra Aalborg, men siden uddannet fra Harvard University, London School of Economics og Københavns Universitet. I en hverdag med mange forpligtelser som småbørnsfamilie sætter jeg pris på netop det engagerende nære fællesskab med gode naboer.

Del siden:
FacebookTwitterLinkedInEmail