Mette Kirstine Agger

Managing Partner (Lundbeckfonden Ventures)

Info

Mette Kirstine Agger


Managing Partner (Lundbeckfonden Ventures)

  • Valgår: 2020-2024
  • Valggruppe: Obligationsejer

Uddannelse

Jeg er biolog og har suppleret med en MBA. Jeg har i hele mit arbejdsliv været engageret i krydsfeltet mellem forskning og forretning inden for biotek. Jeg er iværksætter og har startet egen virksomhed samt hjulpet andre med at starte virksomheder.

Jeg har lang erfaring med bestyrelsesarbejde, både nationalt og internationalt i private og børsnoterede virksomheder. Jeg har i dag ansvaret for investeringer i biotekvirksomheder som en del af kapitalforvaltningen i Lundbeckfonden. Jeg indgår i Lundbeckfondens ledelsesgruppe og arbejder derfor dagligt med det langsigtede strategiske ejerskab og kan se, hvordan et langsigtet majoritetsejerskab (fondsejerskab) er til gavn for både virksomheder og Danmark.

Hvorfor stiller du op til repræsentantskabet?

For mig udgør realkreditmodellen en hjørnesten i den danske samfundsmodel og økonomi og giver en mulighed for alle til at opnå stabile og billige boliglån under dansk kontrol. Det er en tryg model, hvor et boliglån, når det først er etableret, ikke af långiver (realkreditselskabet) kan opsiges af strategiske, politiske eller fx økonomiske grunde, så længe låntager overholder betalingsaftalerne. Det er en model, som er velafprøvet, og som løbende skal udvikles med fortsat stabilitet, kvalitet og faglighed som rettesnor.

Forenet Kredit ejer 79% af Nykredit, og dette foreningsejerskab anser jeg som værende et meget vigtig demokratisk element for en finansiel virksomhed med så omfattende engagementer i Danmark. Endvidere udgør et så stort ejerskab mulighed for at sikre en langsigtet og stabil ejer af Nykredit i tråd med de industrielle fondsejerskaber, som har vist sig at være så værdifulde for en række danske førende virksomheder, og sikret, at disse virksomheder forbliver danskejede.

Jeg ser derfor Forenet Kredits fornemmeste og primære opgave at være en stabil, langsigtet ejer af Nykredit og give Nykredit mulighed for at fastholde og videreudvikle den unikke danske realkreditmodel.

Jeg vil meget gerne være med til at varetage denne opgave for Forenet Kredit. Derfor stiller jeg op til repræsentantskabet!

Hvad er dine mærkesager?

  • At sikre Nykredit som en meget væsentlig garant for dansk realkredit også i fremtiden.
  • At fastholde et majoritetsejerskab i Nykredit og dermed sikre, at Nykredit forbliver en foreningskontrolleret og demokratisk ejet virksomhed.
  • At Nykredit fortsat drives professionelt med høj saglighed og fokus på både den effektive profitable forretning som grundlag for den fremtidige soliditet, men også på samfundssind, etik og ansvarlighed.
  • At udvikle og forbedre medlemsdemokratiet i Forenet Kredit med fokus på kvalitet og saglighed.

Hvad er det vigtigste, foreningen skal fokusere på i fremtiden?

Vi skal sikre en høj kvalitet og faglighed i Nykredit. Vi skal også fastholde Nykredit i at levere de bedste og billigst mulige realkredit lån samtidig med, at Nykredits finansielle styrke og robusthed fastholdes.

Forenet Nykredit skal fortsætte udviklingen af et aktivt medlemsdemokrati med det bredest mulige engagement til Nykredits og dansk realkredits bedste. Der skal være fokus på den saglige diskussion og på en ordentlig debattone.

Jeg tror, at et Danmark uden dansk realkredit vil blive et mindre demokratisk og mindre lige samfund, hvor boliglån vil være for de færre og ikke for de fleste. Dansk realkredit som leveret af Nykredit sikrer større lighed og bedre muligheder for mange. Det skal Forenet Nykredit være med til at fastholde og fortsat styrke som majoritetsejer af Nykredit.

Lidt om mig

Jeg er 55 år og bor på landet i Humlebæk. Jeg har været medlem af repræsentantskabet i 4 år og indgår i øjeblikket i moderniseringsudvalgets arbejdsgruppe.

Jeg har i hele mit arbejdsliv været engageret i krydsfeltet mellem forskning og forretning inden for biotek. Jeg er iværksætter og har startet egen virksomhed samt hjulpet andre med at starte virksomheder.

Del siden:
FacebookTwitterLinkedInEmail