Michael Demsitz

Næstformand for Forenet Kredit. Adm. direktør hos Boligkontoret Danmark

Info

Michael Demsitz


Bestyrelsesmedlem

Næstformand for Forenet Kredit. Adm. direktør hos Boligkontoret Danmark
2150 Nordhavn

 • Email: micd@bdk.dk
 • Valgår: 2018-2022
 • Valgområde: København og Nordsjælland
 • Valggruppe: Erhverv
 • Født den 1. februar 1955
 • Indtrådt i bestyrelsen den 31. marts 2004
 • Adm. direktør i Boligkontoret Danmark

Bestyrelsesformand i:

 • Byggeskadefonden

Næstformand i:

 • Forenet Kredit
 • Nykredits Fond

Bestyrelsesmedlem i:

 • Nykredit A/S
 • Nykredit Realkredit A/S
 • AlmenNet
 • BL – Danmarks Almene Boliger

Hvorfor stiller du op til repræsentantskabet?

Med baggrund i den almene sektor stiller jeg op til repræsentantskabet for at sikre gode lånevilkår i renoveringssager og nybyggerier, så vi som samfund fortsat kan have en høj boligstandard i Danmark uanset livssituation.

Gennem historien har Nykredit gået forrest, når der skulle skabes gode og solidariske boliglån til alle – også i krisetider. Derigennem har vi været med til at styrke vores velfærd og sammenhængskraft og skabe et samfund i balance. Med fokus på udvikling af demokratiet i Forenet Kredit, samfundsansvar og stærke medlemsfordele ønsker jeg fortsat at bidrage til dette vigtige arbejde.

Hvad er dine mærkesager?

 • At sikre verdens bedste boliglån.
 • At sikre, at Nykredit også kan låne ud, når en økonomisk krise begrænser de andre.
 • At sikre gode billige lån også til vores børn og børnebørn.
 • At sikre fair boliglån til hele Danmark – også der, hvor væksten ikke er høj.
 • At dele virksomhedens overskud med vores medlemmer (låntagere).
 • At sikre et levende medlemsdemokrati i foreningen.

Hvad er det vigtigste, foreningen skal fokusere på i fremtiden?

Vi skal i den kommende tid fortsætte med at styrke den positive udvikling, der blev sat i gang med pensionskassernes medejerskab. Fremtiden skal handle om kundernes behov og om at skabe en sund balance mellem konkurrencedygtige lån og den ansvarlighed og soliditet, som er Nykredits varemærke. Dette skal udgøre fundamentet for et sundt og bæredygtigt tillidsforhold til investorer og samarbejdspartnere.

Citat

Nykredit skal bevares som et kundestyret realkreditinstitut og bank. Nykredit skal levere de bedste produkter og være blandt markedets billigste. Medlemmerne skal kunne mærke, at der er tale om en kundeejet bank med et aktivt og konstruktivt medlemsdemokrati med nærværende og relevant kundeservice. En bank, som omverdenen respekterer.

Lidt om mig

Jeg har gennem hele min karriere arbejdet med at sikre gode boligforhold for de mennesker, der ikke har råd til, eller ikke ønsker selv at eje deres bolig – gennem drift, renoveringer og nybyggeri. Jeg har arbejdet med almene boligforeninger og beboerdemokrati og har været med til at styrke beboernes muligheder for medbestemmelse i og uden for deres boliger.
Jeg har altid brugt mine kompetencer til at få indflydelse, der hvor det giver mening for mennesker.

Jeg er administrerende direktør i Boligkontoret Danmark, repræsentantskabsmedlem og bestyrelsesmedlem i Forenet Kredit og medlem af risikoudvalget i Nykredit A/S og Nykredit Realkredit A/S. Jeg er desuden formand for Byggeskadefonden, bestyrelsesmedlem i BL – Danmarks Almene Boliger og ekstern censor på kandidatuddannelsen Plan, By og Proces på RUC.

Del siden:
FacebookTwitterLinkedInEmail