Michael Kaas-Andersen

Direktør på ZBC (Zealand Business College)

Info

Michael Kaas-Andersen

Direktør på ZBC (Zealand Business College)

 • Email: mika@sceu.dk
 • Valgår: 2016-2020
 • Valgområde: Sjælland og Bornholm
 • Valggruppe: Erhverv Bestyrelsesmedlem
Michael Kaas-Andersen

Lidt om mig (beskrivende stilling):

Direktør på ZBC (Zealand Business College)

CV

 • Direktør på ZBC (Zealand Business College)
 • Næstformand  i Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier – Lederne
 • Bestyrelsesmedlem i Slagelse Erhvervscenter A/S
 • Bestyrelsesmedlem i REG LAB
 • Bestyrelsesmedlem i VUC Sydvestsjælland
 • Bestyrelsesmedlem i Sven Kofoeds fond
 • Bestyrelsesmedlem i Sven Kofoeds Maskinfabrik
 • Bestyrelsesmedlem i Børge Kristensens Mindefond
 • Erhvervsskolelederne under DJØF

Repræsentant siden 2012

Hvorfor er du repræsentant i Forenet Kredit?

Realkreditsystemet i Danmark er unikt, og som ejer af den største finansielle institution på området skal Forenet Kredit arbejde for at bevare og værne om det. Foreningen skal bidrage til, at Nykredit er rustet til at møde de fremtidige udfordringer i finanssektoren, som en moderne medlemsejet institution, der har fokus på at tilbyde lån i alle landsdele, sådan at man også understøtter vækst og udvikling i udkantsområderne. Det kræver, at Nykredit har adgang til ekstern kapital, hvilket skal sikres gennem en børsnotering.

Hvad er repræsentantskabets vigtigste rolle?

Repræsentantskabet vigtigste rolle er at fastholde foreningens aktiemajoritet i Nykredit. Repræsentantskabets skal endvidere bidrage til at foreningen har et levende medlemsdemokrati, hvor alle har lige muligheder for at bidrage til fællesskabet. Derudover er det foreningens opgave at sikre, at Nykredits ledelse til stadighed har et stærkt kundefokus, der sikre kunderne konkurrencedygtige produkter både hvad angår pris og ydelse.

 

Del siden:
FacebookTwitterLinkedInEmail