Michael Kaas-Andersen

Direktør for ZBC (Zealand Business College)

Info

Michael Kaas-Andersen


Bestyrelsesmedlem

Direktør for ZBC (Zealand Business College)

 • Email: mika@zbc.dk
 • Valgår: 2020-2024
 • Valgområde: Sjælland og Bornholm
 • Valggruppe: Privat
 • Født den 3. august 1962
 • Indtrådt i bestyrelsen den 22. september 2016
 • Direktør for ZBC (Zealand Business College)

Næstformand i:

 • Sven Kofoeds Maskinfabrik A/S
 • Praxis-Fonden

Bestyrelsesmedlem i:

 • Forenet Kredit
 • Nykredits Fond
 • Praxis A/S
 • REG LAB
 • HF og VUC Klar
 • Sven Kofoeds Fond
 • Børge Kristensens Mindefond
 • Erhvervsskolelederne under DJØF
 • Karen og Olga Nybyes Fond

Uddannelse

Jeg er uddannet cand. merc. i organisation og ledelse fra CBS.

Hvorfor stiller du op til repræsentantskabet?

Jeg har siddet i repræsentantskabet siden 2012 og i foreningens bestyrelse siden 2016 og har i hele min tid arbejdet for at gøre Forenet Kredit til en moderne og demokratisk medlemsejet forening. Jeg vil sætte fokus på, at vi vedbliver med at modernisere og demokratisere Forenet Kredit, sådan at vi bedst muligt kan varetage kundernes interesser – samtidig med at vi driver en konkurrencedygtig og effektiv finansiel virksomhed, som også kan tilbyde lån til vores børn og børnebørn.

Hvad er dine mærkesager?

Jeg vil stå vagt om realkreditsystemet. Det er sammenlignet med udlandet billigt og effektivt og betyder, at vi i Danmark tidligt i livet har mulighed for at blive boligejer. Men vi må aldrig tage det for givet. Det er unikt for Danmark og kan let blive truet af international regulering eller Danmarks deltagelse i EU’s bankunion. Jeg vil værne om foreningsejerskabet. Jeg er stolt over at have været med til at sikre, at Nykredit undgik en børsnotering og holdt fast i foreningsejerskabet. Det er unikt, at kunderne ejer selskabet, og det har betydet, at vi kan give foreningens overskud tilbage til kunderne i form af KundeKroner. Resultatet er, at vi igen kan tilbyde attraktive lån med landets laveste bidragssatser. Endelig vil jeg give mit bidrag til, at Nykredit er rustet til at møde de fremtidige udfordringer som en moderne medlemsejet institution, der har fokus på at tilbyde lån i alle landsdele. Det er helt afgørende, hvis vi også i fremtiden skal kunne købe bolig og etablere virksomhed i udkantsområderne på Sjælland.

Hvad er det vigtigste, foreningen skal fokusere på i fremtiden?

Vi skal fortsætte den positive udvikling, der blev sat i gang med pensionskassernes medejerskab. Fremtiden skal handle om kundernes behov og om at skabe en sund balance mellem konkurrencedygtige lån og den ansvarlighed og soliditet, som er Nykredits varemærke. Dette skal udgøre fundamentet for et sundt og bæredygtigt tillidsforhold til investorer og samarbejdspartnere.

Lidt om mig

Jeg er 57 år og er bosat i Slagelse. Her bor jeg sammen med Heidi og vores yngste søn Andreas i et parcelhus. Vores to døtre er flyttet hjemmefra og bor i Køge og Sæby. Til daglig er jeg direktør på erhvervskolen ZBC, der udbyder erhvervsuddannelser, handels- og teknisk gymnasium samt voksen- og erhvervsuddannelse i Vordingborg, Næstved, Slagelse, Ringsted, Roskilde, Holbæk og Køge. I forbindelse med mit arbejde har jeg et tæt samarbejde med såvel regionen, kommunerne, de lokale erhvervsforeninger og de lokale virksomheder med fokus på at sikre kvalificeret arbejdskraft i regionen, sådan at vi kan sikre fremtidig vækst overalt på Sjælland.

Del siden:
FacebookTwitterLinkedInEmail