Michael Kaas-Andersen

Direktør for ZBC (Zealand Business College)

Info

Michael Kaas-Andersen

Direktør for ZBC (Zealand Business College)

 • Email: mika@zbc.dk
 • Valgår: 2020-2024
 • Valgområde: Sjælland og Bornholm
 • Valggruppe: Privat Bestyrelsesmedlem
Michael Kaas-Andersen
 • Født den 3. august 1962
 • Indtrådt i bestyrelsen den 22. september 2016
 • Direktør for ZBC (Zealand Business College)

Næstformand i:

 • Sven Kofoeds Maskinfabrik A/S

Bestyrelsesmedlem i:

 • Forenet Kredit
 • Nykredits Fond
 • Praxis – Erhvervsskolernes Forlag og Nyt Teknisk Forlag
 • REG LAB
 • HF og VUC Klar
 • Sven Kofoeds Fond
 • Børge Kristensens Mindefond
 • Erhvervsskolelederne under DJØF

Hvorfor er du repræsentant i Forenet Kredit?

Realkreditsystemet i Danmark er unikt, og som ejer af den største finansielle institution på området skal Forenet Kredit arbejde for at bevare og værne om det. Foreningen skal bidrage til, at Nykredit er rustet til at møde de fremtidige udfordringer i finanssektoren som en moderne medlemsejet institution, der har fokus på at tilbyde lån i alle landsdele, sådan at man også understøtter vækst og udvikling i udkantsområderne.

Hvad er repræsentantskabets vigtigste rolle?

Repræsentantskabets vigtigste rolle er at fastholde foreningens aktiemajoritet i Nykredit. Repræsentantskabet skal endvidere bidrage til, at foreningen har et levende medlemsdemokrati, hvor alle har lige muligheder for at bidrage til fællesskabet. Derudover er det foreningens opgave at sikre, at Nykredits ledelse til stadighed har et stærkt kundefokus, der sikrer kunderne konkurrencedygtige produkter, både hvad angår pris og ydelse.

 

Del siden:
FacebookTwitterLinkedInEmail