Mie Krog

Selvstændig

Info

Mie Krog

Selvstændig
Viby J

Mie Krog

Hvorfor stiller du op til repræsentantskabet?

I Danmark har vi en helt unik model for finansieringen af egen bolig – realkreditlånet. Realkreditlånet er dokumenteret og i sammenligning med andre lande en meget billig måde at finansiere sin bolig på. Faktisk er det mellem 60-75% dyrere
at finansiere en sammenlignelig bolig i både Sverige, Tyskland og England. Billige realkreditlån giver en meget stor andel af den danske befolkningen mulighed for at eje deres egen bolig og får glæde af de fordele, som det giver. Tryghed, frihed, langsigtet opsparing, mulighed for at invitere venner og gæster på besøg og meget mere. Værdier som er uvurderlige for os alle. Nykredit og Totalkredit er foreningskontrolleret gennem Forenet Kredit. Som den sidste foreningskontrollerede
realkreditinstitution i Danmark repræsenterer man over 1 mio. realkredit kunder – en meget stor andel af den danske befolkning. Vi har sammen et stort ansvar for at beskytte denne model og sikre at det ikke bliver kapital og afkastdrevne ejere, der sætter dagsordenen og dermed også prisstrukturen på det danske boliglånsmarked. Og at vi skal understøtte et
Danmark i balance er ligeledes en vigtigt ting som Forenet Kredit har et klart mål om – At HELE Danmark i fremtiden kan optage billige og sikker bolig finansiering, fra en udbyder som vægter ordentlighed. Det vil jeg gerne gøre en indsats for i repræsentantskabet!

Hvad er dine mærkesager?

Sikre konkurrencedygtige ydelser med fokus på kunderne. Fastholde belåningsmulighederne i landdistrikterne. Understøtte den løbende professionalisering af en foreningskontrolleret virksomhed. Bidrage til medlemsdemokratiet i Forenet kredit og få engageret flere Totalkredit kunder i foreningen.

Hvad er det vigtigste, foreningen skal fokusere på i fremtiden?

At få endnu flere af Totalkredit kunderne engageret i Forenet Kredit og dermed sikre at foreningen repræsentere endnu større andel af kunderne og dermed kan øve indflydelse på flere niveauer – også politisk. At fastholde koncernen som en konkurrencedygtig og ordentlig udbyder af lån i HELE landet.

Lidt om mig

Jeg er 50 år, bor i Viby J med min mand og søn på 19. Jeg er født og opvokset på landet og har derfor både indsigt og respekt for livet på landet og i byen. Jeg er uddannet indenfor international afsætning og har gennem mere end tyve år arbejdet for jyske familie ejede virksomheder. I dag er jeg selvstændig og arbejder professionelt med bestyrelser i mellemstore virksomheder.

Del siden:
FacebookTwitterLinkedInEmail