Morten Kolbøl Rasmussen

Indehaver

Info

Morten Kolbøl Rasmussen


Indehaver
Langelinie 169, 5230 Odense

  • Email: mra@nordicals.dk
  • Valgår: 2021-2025
  • Valgområde: Fyn
  • Valggruppe: Erhverv

Uddannelse

   

Hvorfor stiller du op til repræsentantskabet?

Ejendomsmarkedet er en kæmpe del af mit professionelle liv, det har stor betydning for næsten alle danske, det danske samfund og den danske økonomi. En basal del af dette, underbygges med et velfungerende realkreditlånesystem, som sikre lave låneomkostninger og sikkerhed for långiver & ikke mindst låntager.
Jeg ønsker at øge min egen viden på området og forhåbentligt senere at kunne videreformidle denne viden.

Hvad er dine mærkesager?

At bidrage til at fremtidssikre det danske realkreditlånemarked

Hvad er det vigtigste, foreningen skal fokusere på i fremtiden?

Støtte op og bidrage som sparingspartner for den nuværende og fremtidige drift af Nykredit – sikre lave omkostninger, lave priser – men selvfølgelig med en god drift som fundament.

Lidt om mig:

Morten Rasmussen 40 år, bor i Odense.
Medindehaver af Nordicals erhvervsmæglervirksomhed i Odense.
Jeg er gift med Michella, har to døtre Lise på 6 år & Emily på 9 år.

Del siden:
FacebookTwitterLinkedInEmail