Nina Smith

Formand for Forenet Kredit. Deltidslandmand og professor ved Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, uddannet cand.oecon.

Info

Nina Smith


Formand for Forenet Kredit. Deltidslandmand og professor ved Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, uddannet cand.oecon.

 • Valgår: 2019-2023
 • Valgområde: Østjylland
 • Valggruppe: Erhverv
 • Født den 17. oktober 1955
 • Indtrådt i Forenet Kredits bestyrelse den 22. september 2004
 • Professor ved Institut for Økonomi, Aarhus Universitet

Bestyrelsesformand i:

 • Forenet Kredit
 • Nykredits Fond
 • VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd

Næstformand i:

 • Nykredit A/S
 • Nykredit Realkredit A/S

Bestyrelsesmedlem i:

 • Fonden Visit Aarhus
 • Landbrugets Kulturfond
 • Tænketanken Frej

Øvrige:

 • Formand for Kommissionen for 2. generationsreformer, de nye reformveje

Hvorfor er du repræsentant i Forenet Kredit?

Nykredit er den eneste store danske finansielle institution, som er foreningsejet, og det er en enestående konstruktion med både muligheder og udfordringer. Og mit mål er klart: at udløse dette enorme potentiale. Det skal primært ske gennem tre fokusområder, nemlig en modernisering af foreningen, en skærpelse af foreningens særlige profil og sidst men ikke mindst en varetagelse af kundernes interesser – samtidig med at vi driver en konkurrencedygtig og effektiv finansiel virksomhed. Det vil gøre foreningen til det stærke bindeled mellem kunderne og virksomheden. Dét er min vision.

Hvad er repræsentantskabets vigtigste rolle?

Repræsentantskabet er Nykredits øverste ledelsesorgan, og det ansvar tager vi ikke let på – især ikke i disse vanskelige år med meget store ændringer i den finansielle regulering. Vores fornemste opgave er at være med til at transformere Nykredit til en konkurrencedygtig, unik foreningsejet virksomhed og samtidig demonstrere, at der er klare fordele ved at være kunde i en sådan konstruktion. Dét er opgaven – hverken mere eller mindre.

Del siden:
FacebookTwitterLinkedInEmail