Ole Kronholm

Selvstændig ejendomsmægler, MBA, HD

Info

Ole Kronholm

Selvstændig ejendomsmægler, MBA, HD

  • Email: ole@kronholm-mail.dk
  • Valgår: 2016-2020
  • Valgområde: Syd- og Sønderjylland
  • Valggruppe: Privat

Lidt om mig:

Selvstændig ejendomsmægler og bygmester

Født 1963 og opvokset i Kolding-området. Bosiddende i Vejen med min familie. Jeg arbejder som selvstændig med fast ejendom som ejendomsmægler og byggeri/boligudlejning. Jeg er uddannet civiløkonom (HA/HD) og har senere taget en MBA fra Henley Management College i England. Samtidig er jeg uddannet ejendomsmægler og valuar, så jeg har en betydelig økonomisk, juridisk og byggeteknisk baggrund. Jeg har tidligere været ansat som direktør i private virksomheder, inden jeg startede som selvstændig i år 2000. Jeg er medlem af en del bestyrelser i private selskaber samt i vores lokale grundejerforening.

 

Repræsentant siden 2016

Hvorfor er du repræsentant i Forenet Kredit?

Jeg er repræsentant, fordi jeg gerne ser Nykredit udvikle sig meget mere i retning af den mest kundeorienterede realkreditudbyder. Nykredits store størrelse og det gode, kundeejede ‘bagland’ skal sikre de bedst mulige lån til danske boligejere. Da bestyrelsen vælges af repræsentantskabet, er det vigtigt at deltage i arbejdet i repræsentantskabet. Opgaverne er at få de rette strategiske beslutninger truffet og sikre, at de bedste bestyrelsesmedlemmer findes og vælges.

Hvad er repræsentantskabets vigtigste rolle?

Repræsentantskabet er foreningens øverste ledelse og skal sørge for, at medlemsdemokratiet fungerer, og at der til stadighed sikres maksimal indflydelse på driften af koncernen til kundernes fordel.

Det er absolut vedtægternes formål. Jeg mener derfor også, at repræsentantskabet skal arbejde for at beholde flest mulige aktier og til stadighed bevare den bestemmende indflydelse, så lånene kan ydes på markedets bedste vilkår og være konkurrencedygtig i forhold til de ikke-kundeejede realkredit-konkurrenter.

Som nævnt ovenfor sikres rollen udfyldt ved at træffe de rette strategiske beslutninger og vælge de bedst mulige bestyrelsesmedlemmer.

Del siden:
FacebookTwitterLinkedInEmail