Susanne Husted-Andersen

Advokat, Retsmægler, Mediator, MKM.

Info

Susanne Husted-Andersen

Advokat, Retsmægler, Mediator, MKM.
2930 Klampenborg

  • Email: sha@husted-andersen.dk
  • Valgår: 2018-2022
  • Valgområde: København og Nordsjælland
  • Valggruppe: Erhverv

Hvorfor stiller du op til repræsentantskabet?

Jeg har været medlem af repræsentantskabet i en årrække, og ønsker at være med til at påvirke Forenet Kredit fremover. Vi står overfor store udfordringer i forbindelse med den nye ejer struktur, og det er vigtigt, at repræsentantskabet fremover til stadighed fremstår som en aktiv enhed både politisk og som en vigtig aktør i det danske samfund. Forenet Kredit skal efter min opfattelse fremstå som et særegent dansk produkt, som vi kan være stolte af.

Hvad er dine mærkesager?

Ingen specielle mærkesager, men jeg forventer en etisk og ensartet behandling af alle kunder.

Hvad er det vigtigste, foreningen skal fokusere på i fremtiden?

Forenet Kredit skal fortsat fokusere på at drive foreningen på en økonomisk forsvarlig måde. Besparelserne som man har arbejdet hårdt for har båret frugt, så hvis man kan fortsætte i det spor, vil det være fint. I fremtiden vil det være vigtigt, at Forenet Kredit også er repræsenteret i udkants Danmark.

Lidt om mig

Jeg er advokat med speciale i erhvervslejeret. Jeg er lægdommer og suppleant i huslejenævnet.

Jeg er master i konfliktmægling, MKM, og Retsmægler i Lyngby Ret.

Del siden:
FacebookTwitterLinkedInEmail