Susanne Husted-Andersen

Advokat, retsmægler, mediator, MKM, advokatfirmaet Husted-Andersen

Info

Susanne Husted-Andersen


Advokat, retsmægler, mediator, MKM, advokatfirmaet Husted-Andersen
2930 Klampenborg

  • Email: sha@husted-andersen.dk
  • Valgår: 2018-2022
  • Valgområde: København og Nordsjælland
  • Valggruppe: Erhverv

Hvorfor stiller du op til repræsentantskabet?

Jeg har været medlem af repræsentantskabet i en årrække og ønsker at være med til at påvirke Forenet Kredit fremover. Vi står over for store udfordringer i forbindelse med den nye ejerstruktur, og det er vigtigt, at repræsentantskabet fremover til stadighed fremstår som en aktiv enhed både politisk og som en vigtig aktør i det danske samfund. Forenet Kredit skal efter min opfattelse fremstå som et særegent dansk produkt, som vi kan være stolte af.

Hvad er dine mærkesager?

Ingen specielle mærkesager, men jeg forventer en etisk og ensartet behandling af alle kunder.

Hvad er det vigtigste, foreningen skal fokusere på i fremtiden?

Forenet Kredit skal fortsat fokusere på at drive foreningen på en økonomisk forsvarlig måde. Besparelserne, som man har arbejdet hårdt for, har båret frugt, så hvis man kan fortsætte i det spor, vil det være fint. I fremtiden vil det være vigtigt, at Forenet Kredit også er repræsenteret i udkantsdanmark.

Lidt om mig

Jeg er advokat med speciale i erhvervslejeret. Jeg er lægdommer og suppleant i huslejenævnet.

Jeg er master i konfliktmægling, MKM, og retsmægler i Lyngby Ret.

Del siden:
FacebookTwitterLinkedInEmail