Teddy Jacobsen

Direktør (TJ Management ApS)

Info

Teddy Jacobsen


Direktør (TJ Management ApS)
2800 Kgs. Lyngby

Uddannelse

Cand. Polit.

Hvorfor stiller du op til repræsentantskabet?

Repræsentantskabet repræsenterer rygraden i Nykredit. Det er via Forenet kredit vi i fællesskab kan sikre den såkaldt “danske model” for, at gunstig realkreditfinansiering i Danmark fortsat kan bestå og gerne styrkes.

Den model vil jeg gerne sikre bedst mulige fremtid.

Hvad er dine mærkesager?

Overordnet skal vi værne om realkreditsystemet.

Det skal ske ved en fortsat troværdig og klog udlånspolitik. Derved kan vi opretholde og gerne øge volumen, hvilket bidrager til et godt grundlag for gunstig udstedelse af obligationer.

Det giver gode lånevilkår for den enkelte og god likviditet og sikkerhed i de udstedte obligationer.

Hvad er det vigtigste, foreningen skal fokusere på i fremtiden?

Foreningen skal være den ultimative garant for at Nykredit kan være en aktiv og troværdig spiller i markedet. Det betyder at Forenet kredit til enhver tid skal fokusere på hvorledes det mål bedst tilgodeses.
I udgangssituationen vil det væsentligste være at opretholde den fornødne kapitalmæssige styrke til at understøtte målene.

Som repræsentant for obligationsejerne er prioriteringen til enhver tid at koncernens obligationer stedse har bedste rating og vurderes som attraktiv for danske som udenlandske investorer.

Citat

Høj sikkerhed giver stabilitet og god pris.

Lidt om mig

Har i mit såkaldte karrieforløb altid haft en professionel relation til Nykredit.

Efter Cand polit. uddannelse ansat i Sparekassen SDS. Sidst som Finansdirektør.
Derefter: Divisionsdirektør Unibank (Nordea), Direktør Sund & Bælt. De senere år direktør i Erhvervsdrivende Fond og eget selskab.

For bestyrelsesposter m.v. kan nævnes:

  • Repræsentantskabet Forenet Kredit
  • Fonden af 1 dec 1997
  • CC Holding 2000 A/S
  • IOT Denmark A/S
  • DSJ Malergruppe A/S
  • Gisselfeld Kloster
  • TJ Management Aps
  • KPC Holding A/S

 

Del siden:
FacebookTwitterLinkedInEmail