Thomas Garth-Grüner

Godsejer og selvstændig konsulent, MBA, HD

Info

Thomas Garth-Grüner


Godsejer og selvstændig konsulent, MBA, HD
1306 København K

Hvorfor stiller du op til repræsentantskabet?

Jeg ønsker at være med til at øve indflydelse på fremtidens Nykredit og realkreditmarkedet generelt. Jeg vil kæmpe for, at Nykredit forbliver en landsdækkende udbyder af realkreditlån til fair priser og med langsigtede kundeforhold for øje. Nykredit skal være troværdig og  konkurrencedygtig set både fra låntager og investor, da disse to ting hænger unægteligt sammen. Mit engagement og interesse for Nykredit bunder i mere en 10 års arbejde i koncernen og derfor et stort kendskab til mange aspekter af virksomheden. Denne viden og indsigt vil jeg gerne bringe i spil på det niveau, som Forenet Kredit kan bibringe.

Hvad er dine mærkesager?

  • Nykredit skal forblive konkurrencedygtig både set fra investor og låntager.
  • Vi skal være landdækkende og derved opfylde vores samfundsmæssige “rolle”.
  • “KundeKroner” skal revurderes løbende og evt. forbedres, såfremt markedet er til det.
  • Ejerskabet af Nykredit skal altid være en afvejning af for og imod, og vi skal i repræsentantskabet huske, hvem vi repræsenterer.
  • Den unikke danske realkreditmodel må ikke udvandes af internationale/EU lovgivning.

Hvad er det vigtigste, foreningen skal fokusere på i fremtiden?

At sørge for, at Nykredit holder fokus på at drive en konkurrencedygtig forretning, og at foreningen (kunderne) står vagt ved foreningens værdier og dem, de repræsenterer.

Citat

Nykredit skal leve op til sin rolle som markedsleder og sørge for konkurrencedygtige priser over hele Danmark.

Lidt om mig

Jeg er uddannet agrarøkonom og HD og i gang med den afsluttende del af min MBA. Jeg har tidligere arbejdet i Nykredit i mere end 10 år og har derved et indgående kendskab til forretningen og den finansielle sektor generelt. Jeg arbejder p.t. som konsulent inden for landbrugssektoren og driver ved siden af min egen landbrugsejendom. Jeg sidder blandt andet i bestyrelsen i Historiske Huse, en forening der repræsenterer ejere af fredede bygninger. Jeg er endvidere aktiv reserveofficer, fraskilt og har to børn. Er bosiddende i København.

Del siden:
FacebookTwitterLinkedInEmail