Thomas Garth-Grüner

Godsejer, Konsulent

Info

Thomas Garth-Grüner

Godsejer, Konsulent
1306 København K

Hvorfor stiller du op til repræsentantskabet?

Jeg ønsker at være med til at øve indflydelse på fremtidens Nykredit og realkreditmarkedet generelt. Jeg vil kæmpe for at Nykredit forbliver en landsdækkende udbyder af realkreditlån til fair priser og med langsigtede kundeforhold for øje. Nykredit skal være troværdig, konkurrencedygtig set både fra låntager samt investor da disse to ting hænger unægtelig sammen. Mit engagement og interesse for Nykredit bunder i mere en 10 års arbejde i koncernen og derfor et stort kendskab til mange aspekter af virksomheden. Denne viden og indsigt vil jeg gerne bringe i spil på det niveau som Forenet Kredit kan bibringe.

Hvad er dine mærkesager?

  • Nykredit skal forblive konkurrencedygtig både set fra investor og låntager
  • Vi skal være landdækkende og derved opfylde vores samfundsmæssige “rolle”
  • “Kundekroner” skal revurderes løbende og evt. forbedres såfremt markedet er til det
  • Ejerskabet at Nykredit skal altid være en afvejning af for og imod, og vi skal i Repræsentantskabet huske hvem vi repræsenterer
  • Den unikke danske realkreditmodel må ikke udvandes af internationale/EU lovgivning

Hvad er det vigtigste, foreningen skal fokusere på i fremtiden?

At sørge for at Nykredit holder fokus på at drive en konkurrencedygtig forretning og at foreningen (kunderne) står vagt ved foreningens værdier og dem de repræsenterer.

Citat

Nykredit skal leve op til sin rolle som markedsleder og sørge for konkurrence dygtige priser over hele Danmark.

Lidt om mig

Jeg er uddannet Agrarøkonom og HD og i gang med den afsluttende del af min MBA. Jeg har tidligere arbejdet i Nykredit i mere end 10 år og har derved et indgående kendskab til forretningen og den finansielle sektor generelt. Jeg arbejder pt. som konsulent inden for landbrugssektoren og driver ved siden af min egen landbrugsejendom. jeg sidder blandt andet i bestyrelsen i Historiske Huse, en forening der repræsenterer ejere af fredede bygninger. Jeg er endvidere aktiv reserveofficer, fraskilt, og har to børn. Er bosiddende i København.

Del siden:
FacebookTwitterLinkedInEmail