Thomas Garth-Grüner

Godsejer og selvstædig konsulent

Info

Thomas Garth-Grüner


Godsejer og selvstædig konsulent
1306 København K

Uddannelse

Agrarøkonom, HD og MBA

Hvorfor stiller du op til repræsentantskabet?

Jeg ønsker at være med til at øve indflydelse på fremtidens Nykredit og realkreditmarkedet generelt. Jeg vil kæmpe for, at Nykredit forbliver en landsdækkende udbyder af realkreditlån til fair priser og med langsigtede kundeforhold for øje. Nykredit skal være troværdig og konkurrencedygtig set både fra låntager og investor, da disse to ting hænger unægteligt sammen.

Mit engagement og interesse for Nykredit bunder i mere end 10 års arbejde i koncernen og yderligere flere år som konsulent i den finansielle sektor. Jeg har derfor et stort kendskab til mange aspekter af virksomheden. Denne viden og indsigt vil jeg gerne bringe i spil på det niveau, som Forenet Kredit giver mig mulighed for.

Hvad er dine mærkesager?

  • Nykredit skal forblive konkurrencedygtig både set fra investor og låntager.
  • Vi skal være landsdækkende og derved opfylde vores samfundsmæssige “rolle”.
  • “KundeKroner” skal revurderes og justeres løbende og evt. forbedres, såfremt markedet er til det.
  • Den unikke danske realkreditmodel må ikke udvandes af internationale/EU lovgivning.

Hvad er det vigtigste, foreningen skal fokusere på i fremtiden?

At sørge for, at Nykredit holder fokus på at drive en konkurrencedygtig forretning til kundernes fordel, og at foreningen (kunderne) står vagt ved foreningens værdier og dem, de repræsenterer.

Citat

“Nykredit skal leve op til sin rolle og ansvar som markedsleder og sørge for konkurrencedygtige priser over hele Danmark.”

Lidt om mig

Jeg er uddannet agrarøkonom, HD og MBA. Jeg har tidligere arbejdet i Nykredit i mere end 10 år og har derved et indgående kendskab til forretningen og den finansielle sektor generelt.

Jeg er selvstændig og driver en land- og skovbrugsejendom på Sydsjælland og endvidere engageret i flere forskellige brancher såsom: Compliance rådgivning samt medejer af studier indenfor special træning/genoptræning.

Jeg sidder i bestyrelsen i diverse mindre organisationer, blandt andet i bestyrelsen i Historiske Huse, en forening der repræsenterer ejere af fredede bygninger.

Jeg er endvidere aktiv reserveofficer, fraskilt og har to børn. Er bosiddende i København K.

Del siden:
FacebookTwitterLinkedInEmail