Troels Ravn Klausen

Partner, Konsulenthuset MidtVest

Info

Troels Ravn Klausen


Partner, Konsulenthuset MidtVest
Silkeborg

  • Email: trk@kmv.dk
  • Valgår: 2019-2023
  • Valgområde: Østjylland
  • Valggruppe: Privat
Troels Ravn Klausen

Hvorfor stiller du op til repræsentantskabet?

Af interesse for realkreditområdet. Jeg har, sikkert som mange andre, i mange år ikke interesseret mig synderligt for dette. Det er bare blevet trukket hver måned. I de senere år er jeg gradvist begyndt at interessere mig mere for området, og det skal ikke være nogen hemmelighed, at én af årsagerne har været de, synes jeg, for mange sager vi har set, hvor grådigheden er stukket helt af. Hvis jeg bliver valgt ind, vil jeg holde et vågent øje med dette samtidig med, at jeg vil forsvare mine mærkesager.

Hvad er dine mærkesager?

Forenet Kredits 5 mærkesager er alle fornuftige. Lad mig her nævne de 3: At kæmpe for at bevare Totalkredit som en demokratisk forening, hvor jeg kan stille op, og du kan stemme på mig. Altså ingen børsnoteringer og ingen kapitalfonde ind over. At kæmpe for at bevare det solidariske element i realkreditgivningen, altså fair adgang til realkredit uanset din bopæl. At bevare princippet med KundeKroner, altså at vi deler en del af overskuddet. Og i den sammenhæng glæder jeg mig til at blive klogere på argumenterne om, hvorfor bidragssatserne har den størrelse, de har. Jeg henviser til den film, jeg har lagt på min FB side og min LinkedIn side.

Hvad er det vigtigste,
foreningen skal fokusere på i fremtiden?

De 3 ovennævnte faktorer samt åbenhed. Jeg er en nybegynder på området, men bliver jeg valgt ind, kommer jeg til at sætte spørgsmålstegn ved måden, dette valg afholdes på. I min bog bør vi forsøge os med et digitalt valg. Med bopæl i Silkeborg er der små 30 km til nærmeste valgsted i Skanderborg. På et informationsmøde, jeg deltog i, blev spørgsmålet rejst, og svaret
var: “Jamen, vi stemmer heller ikke digitalt til et folketingsvalg”. Korrekt, men der skal man heller ikke køre 30 km, og – med al respekt – der er den almindelige samfundsinteresse markant større. Så, hvis vi ønsker højere stemmeprocent, og det går jeg sandelig ud fra, vi gør, så bør vi forsøge os med at nedbryde én af de betydelige barrierer, nemlig transporttid til valgsted.

Lidt om mig

51 år, gift, partner i Konsulenthuset MidtVest. Har boet 24 år i Silkeborg, født i Kolding. Uddannet cand.negot. fra Odense Universitet, boet et år i Tyskland i 90’erne. Har haft diverse jobs: Underviser, salgschef, selvstændig i 8 år. I min fritid spiller jeg tennis på konkurrenceplan, og jeg har været formand i Silkeborg Tennis Klub i mange år. Jeg læser gerne, samler ind til diverse velgørende organisationer, er bloddonor, er aktiv i Plastic Change, dvs. samler plast ind fra naturen, støtter Liverpool FC og SIF. Vil betegne mig som en engageret samfundsborger med klare holdninger.

Del siden:
FacebookTwitterLinkedInEmail