Ny rapport: Demokratiske virksomheder arbejder intensivt på at engagere deres medlemmer

Demokratiske virksomheder forsøger aktivt at få deres medlemmer til at engagere sig. Desværre oplever de fleste virksomheder ikke et øget medlemsengagement. Det viser en ny rapport om medlemsdemokrati i demokratiske virksomheder, udarbejdet af Tænketanken Demokratisk Erhverv.

Tre ud af fire demokratiske virksomheder arbejder på at udvikle medlemsdemokratiet. Det viser en ny rapport om medlemsdemokrati blandt 142 demokratiske selskaber, udarbejdet af Tænketanken Demokratisk Erhverv. Rapporten giver det første brede indblik i større demokratiske virksomheders medlemsdemokrati i Danmark.

Medlemmernes engagement lader vente på sig

Mens størstedelen af de demokratiske virksomheder har øget indsatsen for at engagere medlemmerne, kniber det med at få medlemmerne til at engagere sig. Alene en ud af fem virksomheder oplever, at medlemmernes generelle engagement er øget.

”Det tager tid at få medlemmer til at blive engagerede. Og sektoren er først lige begyndt. Vores vurdering er, at virksomhederne skal blive bedre til at inddrage medlemmerne forskelligt. Ikke alle er vant til alenlange møder i repræsentantskaber og lignende,” siger Andreas Pinstrup Jørgensen, direktør i Tænketanken Demokratisk Erhverv.

Medlemmer skal inddrages forskelligt

Forfatterne bag rapporten peger på, at man som virksomhed bør inddrage sine medlemmer forskelligt og lave forskellig inddragelse, da der ofte er flere medlemstyper repræsenteret. Nogle medlemmer bliver motiveret af socialt samvær, nogle holder af traditionelle foreningsstrukturer, nogle engagerer sig i en sag og vil være en del af en bevægelse, og nogle vil primært engagere sig, hvis man kan vinde en præmie.

Involver medlemmerne uformelt

Hvor man i de fleste virksomheder har en traditionel og mere formel tilgang til at inddrage medlemmerne såsom traditionelle valghandlinger, fysiske breve mv., så peges der i rapporten på, at man i højere grad bør gøre brug af mere uformelle former for inddragelse. Det kan f.eks. være digitale kampagner, interaktion med medlemmer på sociale medier eller udvikle skræddersyede oplevelser. De uformelle inddragelsesmåder vil appellere til en bredere medlemsskare og vil i sidste ende betyde et bredt repræsentativt og højt kvalitativt engagement.

Involver medlemmerne uformelt

Hvor man i de fleste virksomheder har en traditionel og mere formel tilgang til at inddrage medlemmerne såsom traditionelle valghandlinger, fysiske breve mv., så peges der i rapporten på, at man i højere grad bør gøre brug af mere uformelle former for inddragelse. Det kan f.eks. være digitale kampagner, interaktion med medlemmer på sociale medier eller udvikle skræddersyede oplevelser. De uformelle inddragelsesmåder vil appellere til en bredere medlemsskare og vil i sidste ende betyde et bredt repræsentativt og højt kvalitativt engagement.

Medlemsdemokratiet kan bane vejen mod en bæredygtig fremtid

Rapporten giver et samlet overblik over medlemsarbejdet i danske demokratiske virksomheder og bidrager til, at virksomheder stadig udvikler medlemsdemokratiet og viden om medlemsarbejde. Næsten 5,7 millioner danskere er sandsynligvis medlem af mindst én demokratisk virksomhed. Derfor har et stærkt medlemsdemokrati i demokratiske virksomheder ikke blot betydning for virksomhederne selv – det har også potentiale til at styrke det danske demokrati og Danmarks vej mod en mere bæredygtig fremtid.

Læs hele rapporten her. 

Forenet Kredit er medlem af Demokratisk Erhverv.

Tænketanken Demokratisk Erhverv arbejder for at styrke og udbrede den demokratiske virksomhedsform og kendskabet til erhvervsdemokratiet i Danmark.

Læs mere om Demokratisk Erhverv her.