Nykredit har behov for kapitalbuffer

Så længe Nykredit ikke er børsnoteret, er det nødvendigt at have mere kapital end sine børsnoterede konkurrenter. 

Økonomisk Ugebrev beskylder i sin seneste udgave Forenet Kredits formand Nina Smith for at vildlede medlemmerne af foreningen. Dette er naturligvis forkert.

Nina Smith har i radioprogrammet P1 Business sagt, at Nykredit skal have 2 pct. mere egenkapital i dag for at opretholde sin rating, fordi koncernen ikke er børsnoteret. Økonomisk Ugebrev mener, at dette er forkert.

Forenet Kredit har valgt ikke at udtale sig til Økonomisk Ugebrev, fordi vi ikke har tillid til mediets journalistik. I stedet forklarer vi vores syn på sagen her.

Nykredits koncerndirektør med ansvar for rating og kapital, Søren Holm, forklarer sagen således:

 

”Hvis Nykredit børsnoteres, vil vi kunne nøjes med at holde kapital på et niveau, der er markedsstandard for andre noterede selskaber, dvs. 15-16% af de risikovægtede poster.

I dag – hvor vi ikke er børsnoteret – er vi nødt til at holde en buffer på cirka 2 procent mere end de noterede selskaber, fordi det er det eneste ansvarlige, hvis vi vil være sikre på at kunne låne ud i hele landet til enhver tid – også i tider med modvind og dårlige konjunkturer.

Vores børsnoteringsrådgivere i Rothschild er i øvrigt enige i dette. Hvis vi havde et lavere kapitalniveau ville det skabe usikkerhed omkring Nykredits robusthed og dermed påvirke vores obligationsafsætning, rating og udlånsevne negativt.

Nykredit er i sagens natur særligt følsom over for udviklingen på ejendomsmarkedet og udviklingen i dansk økonomi, jf. eksempelvis stresstest udført af bl.a. den europæiske banktilsynsmyndighed, EBA.

Som følge af vores langfristede og uopsigelige realkreditlån – og den manglende adgang til ny aktiekapital – skal vores kapitalforhold være særligt sikre,”
siger Søren Holm.