Obligationsejervalg

I 2019 skal der vælges 7 obligationsejere til repræsentantskabet. Valget foregår ved digital afstemning. Du kan se de valgte obligationsejer kandidater her.

Valgret

For at deltage i valget til repræsentantskabet som obligationsejer skal du have valgret.
Du har valgret til valget blandt obligationsejere, hvis du ejer obligationer udstedt af Nykredit eller Totalkredit for en samlet pålydende værdi på min. 50.000 kr. den 28. december 2018.

Valgbarhed

For at stille op til obligationsejervalget som kandidat skal du opfylde valgretsbetingelserne og eje obligationerne helt frem til valgets afslutning.  Du skal desuden overholde disse bestemmelser:

  • opfylde kravene i og ikke have handlet i strid med § 10 i vedtægterne,
  • være myndig,
  • ikke være fyldt 70 år inden 1. januar i valgåret,
  • ikke være opstillet til flere valg samtidig, og
  • ikke besidde flere repræsentantskabspladser samtidig.

Deltag i obligationsejervalget

Du kan deltage i obligationsejervalget ved at logge på foreningens valgsystem, som administreres af VP Investor Services.

Hvis du ejer dine obligationer privat, kan du logge på ved at bruge dit nem-ID. Hvis du repræsenterer en virksomhed og vil stemme på baggrund af obligationer, som din virksomhed ejer, skal du kontakte VP investor services på: [email protected]. I din email skal du inkludere:

  • Dit navn
  • Virksomhedens navn og CVR-nr.
  • Depotnummeret på det depot obligationerne er i
  • Dine kontaktoplysninger

Herefter vil VP sende et unikt login til dig. Vi gør derfor også opmærksom på, at der skal beregnes lidt administrationstid, før man kan få logge ind som virksomhed.