Økonomisk Ugebrev får kritik for at forvanske udtalelser om Forenet Kredit

Pressenævnet kritiserer Økonomisk Ugebrev for at have forvansket udsagn fra Nykredit og Forenet Kredit og for ikke at have bragt foreningens svar på kritikken.

Økonomisk Ugebrev har i en omtale af valget i Forenet Kredit forvansket udsagn fra Nykredit og Forenet Kredit. Pressenævnet udtaler også kritik af, at Økonomisk Ugebrev ikke bragte Nykredits svar på et spørgsmål stillet af Økonomisk Ugebrev vedrørende den demokratiske valgproces.

Følg linket og læs hele kendelsen her.