Ansvarlige investeringer

Opdateret 15.3.2019

FacebookTwitterLinkedInEmail

Forenet Kredit er af den overbevisning, at bæredygtig selskabsadfærd skaber en bedre langsigtet bundlinje, og at selskaber, der udviser omhu og omtanke i forhold til deres kunder, medarbejdere og det øvrige samfund, er mere profitable.

Samtidig giver denne tilgang en rettidig omhu i håndtering af udfordringer, som alle selskaber fra tid til anden vil stå overfor.

Da Forenet Kredit ønsker det bedst mulige afkast af sin investerede kapital, der er opbygget gennem generationer, vil Forenet Kredit anvende bæredygtighedskriterier til at vurdere risici og muligheder i sine investeringer og i vurderingen af sin forvaltning. Derudover har Forenet Kredit et klart ønske om, at investeringerne bakker op om danske og internationale målsætninger om bæredygtig udvikling. Forenet Kredit vil ikke acceptere, at foreningens kapital investeres i selskaber, der ikke respekterer internationale normer.

Forenet Kredit vil efterleve danske og internationale anbefalinger for ansvarlige investeringer, herunder de FN-støttede principper for ansvarlige investeringer og anbefalinger om aktivt ejerskab fra Komité for God Selskabsledelse.

Der tages aktivt stilling til, om hvert eneste selskab der investeres i lever op til de fastsatte krav. Alternativt kan der indledes dialog med selskabets ledelse om forbedring af kritisable forhold, dernæst om selskabet i sidste ende skal ekskluderes.

Alle selskaberne i porteføljerne vurderes ud fra de såkaldte ESG-ratings. ESG er en forkortelse for Miljø (Environmental), Sociale forhold (Social) og Ledelses forhold (Governmental). ESG-ratings bliver på den måde en del af den aktive forvaltning og risikohåndtering.

Siden 2008 har Nykredit forpligtet sig til at agere i overensstemmelse med de ti FN-støttede principper for ansvarlighed i Global Compact, og Forenet Kredit får også fuld fordel af dette.