Hvor kommer pengene fra?

Vores investeringer i aktier følger en metodisk tilgang til at støtte virksomheder, der har en ansvarlig drift.

Opdateret 15.3.2019

Forenet Kredits formue stammer fra ejerskabet af Nykredit-koncernen. Egenkapitalen i Nykredit er opbygget gennem generationer, og foreningen ejer i dag 78,9 pct. af egenkapitalen i Nykredit A/S. Foreningen modtager som aktionær i Nykredit-koncernen et udbytte fra Nykredit.

Forenet Kredit solgte i efteråret 2017 Nykredit-aktier for 7,5 mia. kr. til fem danske pensionsselskaber.

Forenet Kredits samlede formue består af 3 forskellige dele:

Den største er ejerskabet af 78,9 pct. af Nykredit-koncernen, der også omfatter Totalkredit. Egenkapitalen i Nykredit pr. ultimo 2018 er 80 mia. kr., hvoraf de 63 mia. kr. kan henføres til Forenet Kredits ejerandel.

Derefter kommer Forenet Kredits kapitalberedskab, der pt. er ca. 7,9 mia. kr., og som i løbet af en kortere årrække opbygges til 10 mia. kr. Disse penge stammer dels fra salget af aktierne i Nykredit til et konsortium af investorer for 7,5 mia. kr., og dels fra løbende udbyttebetaling fra Nykredit og øvrige investeringer. Kapitalberedskabet er fortrinsvis investeret i obligationer eller obligationsinvesteringsforeninger, der vurderes at have en lav risiko. Kapitalberedskabet har desuden en aktieposition på ca. 700 mio. kr. for at skabe en mere balanceret risiko i porteføljen. Kapitalberedskabet giver større kapitalfleksibilitet til Nykredit, fordi Forenet Kredit kan beslutte at indskyde hele eller dele af kapitalen i Nykredit, hvis det er nødvendigt. Det kan du læse mere om her.

Likviditetsberedskabet på ca. 1,7 mia. kr. stammer primært fra udbytte fra Nykredit og bruges til tilskud til Nykredit-koncernen til gavn for kunderne. Likviditetsberedskabet er investeret i danske obligationer. Det er repræsentantskabet i Forenet Kredit, der beslutter tilskuddenes størrelse, mens det er Nykredit og Totalkredit, der udmønter tilskuddene i konkrete kunderabatter.

Kilde: Nykredit Asset Mangement 28/2-2019