Hvordan investerer vi?

Opdateret 15.3.2019

FacebookTwitterLinkedInEmail

Vores investeringer i aktier følger en metodisk tilgang til at støtte virksomheder, der har en ansvarlig drift.

Hvad investerer vi i?

Kapitalberedskabet er primært investeret i danske obligationer (83,5 pct.), mens en mindre andel er investeret i udenlandske obligationer (5 pct.), aktier (9 pct.) og alternative investeringer (2,5 pct.).

Likviditetsberedskabet er primært investeret i danske obligationer.

Der kan være større kontantbeholdninger i likviditetsberedskabet, da der udbetales tilskud fra dette beredskab til Nykredit-koncernen hvert kvartal, og disse finansieres ved salg af obligationer i dagene op til udbetalingen.

Kilde: Nykredit Asset Management 28-2-2019

Ansvarlige og bæredygtige investeringer

Nykredit Invest er en af de førende inden for ansvarlige investeringer. https://www.nykreditinvest.dk/om-nykredit-invest/baredygtige-investeringer/

Vores investeringer i aktier følger en metodisk tilgang til at støtte virksomheder, der har en ansvarlig drift.

Forvaltere

  • Nykredit Asset Management
  • AMP
  • Harding Loevner
  • Harris
  • I Squared Capital
  • Sands Capital Management. LLC
  • Wellington Management Company LLP

Risikoprofiler

De enkelte investeringsforeningers risikoprofiler findes på de enkelte investeringsforeninger – se link til de enkelte investeringsforeninger herover.

Rådgivere og Governance

Vores strategi for de kommercielle investeringer har et solidt fundament i en arbejdsdeling mellem bestyrelsen, direktionen, rådgivere og forvalterne.

Bestyrelsen træffer beslutninger om investeringsstrategien og sætter de strategiske rammer for arbejdet med de kommercielle investeringer. Bestyrelsen har nedsat et advisory board, som rådgiver i investeringsspørgsmål.

Advisory board består af:

Professor Jesper Rangvid, CBS

Investeringsdirektør Claus Stampe, Pensiondanmark,

Vibeke Krag, bestyrelsesmedlem i Forenet Kredit og

Bjarne Thorup, repræsentantskabsmedlem i Forenet Kredit.