Forenet Kredit deler overskuddet

Forenet Kredit er foreningen bag Nykredit og Totalkredit. Formålet med foreningen er at drive finansiel virksomhed til gavn for kunderne på et finansielt bæredygtigt grundlag. 

”Kunderne skal kunne mærke, at der er kontante fordele ved at være kunde i et foreningsejet institut”

Formand Nina Smith

Når Nykredit og Totalkredit tjener penge og giver overskud til Forenet Kredit, kan foreningen sende tilskud tilbage til Nykredit og Totalkredit, som derefter kan give rabatter til kunderne. Jo større overskud, desto større mulig rabat. Det er en unik rabatmodel, som kommer kunderne til gavn – og det kan intet andet realkreditinstitut tilbyde.

Modellen er mulig, fordi Forenet Kredit er hovedaktionær i Nykredit og derigennem Totalkredit.

Forenet Kredit deler overskuddet med Nykredit og Totalkredit og arbejder derigennem for, at kunderne får rabatter.