Repræsentantskabsmøde

Repræsentantskabsmødet skulle have været afholdt den 26. marts, men på grund af coronavirus og smitterisiko udskydes mødet.

Repræsentantskabet er øverste myndighed i Forenet Kredit og består af 104 medlemmer. De står bl.a. for at vælge foreningens bestyrelse, beslutte hvordan foreningens overskud skal fordeles og godkende ændringer af foreningens vedtægter.

Der afholdes mindst to repræsentantskabsmøder hvert år i forbindelse med, at Nykredit-koncernen offentliggør års- og halvårsrapport.

Repræsentantskabet i Forenet Kredit består af:

  • 70 repræsentanter vælges af og blandt kunderne i Nykredit og Totalkredit.
  • 35 af dem vælges af valggruppen Privat og 35 af Erhverv.
  • 30 repræsentanter vælges af og blandt obligationsejere.

Fire vælges af og blandt medarbejdere i Nykredit Realkredit A/S.

Dagsordenen til mødet.