Repræsentantskabsmøde

Den 25. juni 2020 afholdes der repræsentantskabsmøde i Forenet Kredit.
Repræsentantskabsmøde

Repræsentantskabet er øverste myndighed i Forenet Kredit og består af 104 medlemmer. De står bl.a. for at vælge foreningens bestyrelse, beslutte hvordan foreningens overskud skal fordeles og godkende ændringer af foreningens vedtægter.

Der afholdes mindst to repræsentantskabsmøder hvert år i forbindelse med, at Nykredit-koncernen offentliggør års- og halvårsrapport.

Repræsentantskabet i Forenet Kredit består af:

  • 70 repræsentanter vælges af og blandt kunderne i Nykredit og Totalkredit.
  • 35 af dem vælges af valggruppen Privat og 35 af Erhverv.
  • 30 repræsentanter vælges af og blandt obligationsejere.
  • Fire vælges af og blandt medarbejdere i Nykredit Realkredit A/S

Dagsorden til repræsentantskabsmødet den 25. juni 2020 kan læses her.