Repræsentantskabsmøde

Forenet Kredit afholder repræsentantskabsmøde den 24. marts 2022.
Repræsentantskabsmøde

Repræsentantskabet er øverste myndighed i Forenet Kredit og består af 104 medlemmer. De står bl.a. for at vælge foreningens bestyrelse, beslutte hvordan foreningens overskud skal fordeles og godkende ændringer af foreningens vedtægter.

Der afholdes mindst to repræsentantskabsmøder hvert år i forbindelse med, at Nykredit-koncernen offentliggør års- og halvårsrapport.