Repræsentantskabsmøde

24 september

DATO:

TID:

15:00 - 18:00

Adresse:

Tivoli Hotel & Congress Center
Arni Magnussons Gade 2, 1577 København

Den 24. september 2020 afholdes der repræsentantskabsmøde i Forenet Kredit.

Indhold

Repræsentantskabet er øverste myndighed i Forenet Kredit og består af 104 medlemmer. De står bl.a. for at vælge foreningens bestyrelse, beslutte hvordan foreningens overskud skal fordeles og godkende ændringer af foreningens vedtægter.

Der afholdes mindst to repræsentantskabsmøder hvert år i forbindelse med, at Nykredit-koncernen offentliggør års- og halvårsrapport.

Repræsentantskabet i Forenet Kredit består af:

  • 70 repræsentanter vælges af og blandt kunderne i Nykredit og Totalkredit.
  • 35 af dem vælges af valggruppen Privat og 35 af Erhverv.
  • 30 repræsentanter vælges af og blandt obligationsejere.
  • Fire vælges af og blandt medarbejdere i Nykredit Realkredit A/S

Dagsorden for repræsentantskabsmøde den 24. september 2020