Debat: Lever vores solidariske realkreditsystem på lånt tid?

Du kan ikke finansiere din bolig noget sted i verden så billigt, nemt og sikkert som i Danmark med et realkreditlån. Det er facit, hver gang vi og andre undersøger det. Og realkreditlån fra Totalkredit er billigst, konkluderer Forbrugerrådet Tænk.

Med en kreditgodkendelse i hånden kan den lave pris tilmed opnås på lige vilkår af alle boligejere via 43 store og små pengeinstitutter i alle hjørner af landet, som er en del af Totalkredit-samarbejdet. Intet andet sted på kloden findes et tilsvarende boliglånssystem, hvor prisen for den samme type lån er ens for alle. Det er vi som ejere af Nykredit og Totalkredit utrolig stolte over her i Forenet Kredit.

Alligevel undersøges det, om Totalkredit-samarbejdet hæmmer konkurrencen på realkreditmarkedet. I Forenet Kredit mener vi ikke, at det er så mærkeligt, at Totalkredit vinder markedsandele, da de har de billigste priser og det største landsdækkende distributionsnet. Måske lyder det besnærende for nogen, at jeg som kunde i et pengeinstitut, der er en del af Totalkredit-samarbejdet, får mulighed for at vælge realkreditlån fra flere leverandører. Men hvad er et større udvalg af realkreditprodukter fra flere leverandører egentlig værd for dig som boligejer, hvis du allerede tilbydes de billigste realkreditprodukter på markedet fra Totalkredit?

Det er ganske enkelt fornuftsstridigt at påstå, at Totalkredit-samarbejdet hæmmer konkurrencen på det danske realkreditmarked al den stund, markedets øvrige aktører er dyrere.

Årsagen til Totalkredits lave priser er en unik ejermodel, hvor en forening af kunder, nemlig os i Forenet Kredit, ejer 78,9 % af Nykredit-koncernen. Og Totalkredit er blandt andet den billigste aktør på realkreditområdet, fordi vi i Forenet Kredit siden 2017 har sendt mere end 8.000 mio. kr. retur til Nykredit og Totalkredit til gavn for kunderne; et tilskud, der blandt andet gør Totalkredit i stand til at give deres kunder KundeKroner-rabat.

Men hvad er problemet ved at åbne døren på klem for andre leverandører af realkreditlån i Totalkredit-samarbejdet, kan man spørge. Hvis Totalkredits produkter er de billigste på markedspladsen, må man jo gå ud fra, at kunderne helt naturligt vælger de dyrere lån fra. Og så er vi vel lige vidt – uden at der er sket nogen skade? Intet kunne være mere fejlagtigt.

Gives der grønt lys til, at andre aktører kan distribuere deres realkreditlån via Totalkredit, frygter jeg, at vi får et boligmarked, der er splittet i et A- og et B-hold. Taberne bliver de hundredtusindvis af helt almindelige boligejere i yderkommuner og landdistrikter og førstegangskøbere, hvor risikoen ved at låne penge ud er størst. Og den solidariske danske realkredit, vi kender, med ens og transparente priser og lige vilkår for alle, opløses dermed til fordel for et system baseret på individuel prissætning, som vi kender fra udlandet og traditionelle bankboliglån.

“Gives der grønt lys til, at andre aktører kan distribuere deres realkreditlån via Totalkredit, frygter jeg, at vi får et boligmarked, der er splittet i et A- og et B-hold.”

Se bare på, hvordan det går i landene omkring os. De får også finansieret deres boliger, men til en højere pris og på dårligere vilkår. De har ikke en model, hvor alle boligejere behandles ens, men forhandler derimod enkeltvis med deres pengeinstitut. Og det er desværre ikke til kundernes fordel, da de altså gennemsnitligt betaler mere for deres lån.

Er det sådan et boligfinansieringssystem, vi ønsker, hvor velstillede – typisk fra de større byer – opnår en lavere pris med det resultat, at majoriteten udenfor de større byer eller med en mere skrøbelig økonomi skal betale mere?

Jeg foretrækker til enhver tid det danske realkreditsystem, som vi kender det, med solidarisk transparant prissætning og lige vilkår for alle i hele landet. Fordi det sikrer social og geografisk sammenhængskraft i hele Danmark. Og fordi det sikrer alle boligejere den billigste finansiering.

Louise Mogensen, direktør i Forenet Kredit

Bragt d. 19.06.23 i Avisen Danmark.