Stil op som kandidat til vores repræsentantskab

Forenet Kredit er en medlemsforening for kunder i Nykredit og Totalkredit. I foreningen arbejder vi for at sikre boligejerne stabile boliglån i hele landet – både nu og i fremtiden. Vores øverste myndighed er repræsentantskabet, der består af 104 valgte medlemmer.

Meld dig som kandidat

Der er valg til repræsentantskabet 8. marts i Syd- og Sønderjylland (valgområde IV) og 9. marts på Sjælland og Bornholm (valgområde II), og vi søger lige nu medlemmer, der vil stille op som kandidat.

Som kandidat skal du finde 25 stillere inden 28. jan. kl. 16.

Du kan læse mere om, hvordan du stiller op her.

Vær med til at skabe et levende demokrati

I Forenet Kredit ønsker vi et levende medlemsdemokrati og et aktivt repræsentantskab.

Det kan du bidrage til. Derfor opfordrer vi dig til at stille op som kandidat til repræsentantskabsvalget.