Syv obligationsejere valgt til Foreningen Nykredits repræsentantskab

Forenet Kredit kan nu sætte navn på de syv obligationsejere, som har fået plads i repræsentantskabet de næste fire år. 

Der var syv pladser til repræsentantskabet på valg og i alt ni kandidater. Der er indsendt 347 stemmesedler, og der kunne stemmes på  op til syv kandidater på hver.

Stemmerne fordeler sig således – kandidater markeret med fed har opnået valg:

  • Bjarne Thorup, Hellerup – 289 stemmer
  • Lars Sylvest, Brabrand – 281 stemmer
  • Christina F. Bustrup, Vedbæk – 273 stemmer
  • Jørgen Wisborg, Aarhus – 271 stemmer
  • Arne Juul, Slagelse – 270 stemmer
  • Palle Adamsen, København – 270 stemmer
  • Marie Louise L.M. Friderichsen, Nakskov – 269 stemmer
  • Frank Aaen, København – 47 stemmer
  • Rasmus Visby, København – 44 stemmer

Personer, der ejer obligationer udstedt af Nykredit eller Totalkredit for mindst 50.000 kr., kan stemme til obligationsejervalget. Valget afholdes hvert år, og stemmerne er afgivet som brevstemmer.

Formand for Forenet Kredit Nina Smith ønsker de nyvalgte medlemmer tillykke med valget.

”Jeg ser frem til samarbejdet i repræsentantskabet. Vi har et stort arbejde foran os, og jeg glæder mig til de indspark, som de nyvalgte kan bidrage med,”
siger Nina Smith.

I februar og marts blev medlemsvalget afgjort, og der blev sat navn på de 18 medlemmer fra Fyn og Nordjylland, som har fået plads i repræsentantskabet de kommende fire år. Sammen med de syv repræsentanter for obligationsejerne udgør det samlet 25 nyvalgte repræsentantskabsmedlemmer.

 

“Det har været en lang valgkamp, som jeg synes, vi skal lægge bag os nu. Valgkampen har understreget en vis uenighed om strategien for Nykredit, men jeg synes, vi skal tage udgangspunkt i det, vi har til fælles: At vi vil Nykredit det bedste.”
Nina Smith