Udskiftning i Forenet Kredits bestyrelse

Forenet Kredit skifter ud på to pladser i bestyrelsen efter repræsentantskabsmødet torsdag 23. marts 2021. På forhånd havde bestyrelsesmedlemmerne Vibeke Krag og Jens Otto Størup meddelt, at de ikke genopstillede til bestyrelsen.

Den øvrige bestyrelse genopstillede, og der var i alt 11 kandidater til de otte pladser i bestyrelsen.

De seks genopstillere fra bestyrelsen opnåede alle valg. Det samme gjorde de to kandidater, som bestyrelsen anbefalede, Benny Kirkegaard og Mette Ravn.

”Jeg vil gerne takke både Jens Otto Størup og Vibeke Krag for deres indsats i Forenet Kredit. De har lagt et stort arbejde, og jeg kommer til at savne deres indsigt og engagement,” siger formand i Forenet Kredit Nina Smith.

Dermed ser bestyrelsen i Forenet Kredit således ud:

Reglerne for valg til bestyrelsen i Forenet Kredit blev ændret i efteråret 2020, så bestyrelsesmedlemmer nu vælges for to år af gangen. For at sikre forskudte valgperioder er halvdelen af medlemmerne dog denne gang valgt for ét år.

[Benny Kirkegaard, Marie Bender Foltmann, Michael Demsitz og Per W. Hallgren er alle valgt for ét år, mens Mette Ravn, Michael Kaas-Andersen, Nina Smith og Preben Sunke er valgt for to år.]

Efter repræsentantskabsmødet konstituerede bestyrelsen sig med genvalg til Nina Smith og Michael Demsitz som henholdsvis formand og næstformand.