Vælgerne var tilfredse med årets valgmøder

73 pct. af de fremmødte vælgere på valgmødet 2019 var glade for de aktiviteter, som valgmødet tilbød.

Valg i Forenet Kredit 2019

De medlemmer, som deltog i Forenet Kredits tre valgmøder i Østjylland 12. marts 2019, var overvejende glade for arrangementerne.

Årets evaluering fra repræsentantskabsvalget viser, at 73 pct. af vælgerne var glade for, at man på det fysiske valgmøde kunne snakke med andre stemmeberettigede kunder og kandidater.

Derudover var 71 pct. tilfredse med at få et indblik i kandidaternes mærkesager. En vigtig pointe med valgmøderne er netop, at man kan blive klogere på, hvad kandidaterne vil arbejde for, inden man sætter sit kryds. Det værdsatte de fremmødte altså.

Næstformanden, Michael Demsitz’, oplæg skabte også bedre forståelse for foreningen blandt godt 80 pct. af de fremmødte kunder.

Evalueringen viser samtidig, at en intensiveret kommunikationsindsats via e-Boks var effektiv i forhold til at få flere til at tilmelde sig valgmøderne, idet 46 pct. tilmeldte sig et valgmøde på baggrund af en besked i e-Boks.

Evalueringen er udført via et spørgeskema, som er sendt til alle som deltog i valget – enten ved at møde op på et valgmøde eller afgive fuldmagt. I alt modtog knap 2.200 spørgeskemaet, og 438 besvarede det. Det er en svarprocent på 20 pct., hvilket sekretariatet vurderer er tilfredsstillende.

Foreningens bestyrelse og sekretariat arbejder løbende på, hvordan valgene kan forbedres og hvilke tiltag, der kan tages for at gøre det lettere for stemmeberettigede medlemmer at deltage i demokratiet. Feedback fra evalueringen 2019 vil derfor blive taget i betragtning til valget 2020.

Du kan læse mere om evalueringens resultater her.

Se billeder fra valgaftenen her.

Evalueringen er sendt til dem, der har deltaget på et valgmøde eller afgivet fuldmagt. Det er i alt 2.191 stemmeberettigede.

Der er 438, som har svaret, hvilket er en svarprocent på 20 pct. Dette vurderes som
tilfredsstillende.