Valg 2016: De nye repræsentanter er valgt

Onsdag aften blev årets andet og sidste valgmøde i foreningen afholdt – denne gang for Sjælland og Bornholm (valgområde II). Dermed er alle nye medlemsvalgte repræsentanter til repræsentantskabet i Forenet Kredit valgt.

Der var rekordhøj valgdeltagelse både ved valgmødet i Syd- og Sønderjylland (valgområde IV) og valgmødet for Sjælland og Bornholm (valgområde II).

Der var 7 opstillede kandidater i valgområde II til de 5 pladser i valggruppe Privat. Der blev afgivet 204 stemmer.

I valggruppe Erhverv var der opstillet 6 kandidater til de 5 pladser i denne valggruppe. Der blev afgivet 293 stemmer.

Hvert stemmerberettiget medlem kunne stemme på op til 5 kandidater.

Følgende medlemmer blev valgt:

De valgte i valggruppe Privat (alfabetisk rækkefølge)

  • Charlotte Vincents Johansen, Roskilde
  • Helle Lundsgaard, Ringsted
  • Michael Bang, Nykøbing F.
  • Renate Gregersen, Faxe
  • Tim Stender, Svaneke

De valgte i valggruppe Erhverv (alfabetisk rækkefølge)

  • Flemming Strøm, Charlottenlund
  • Jens Kristian Poulsen, Sorø
  • Jesper Hjulmand, Svinninge
  • Michael Kaas-Andersen, Slagelse
  • Niels Olsen, Gentofte

Se de konkrete stemmetal for Sjælland og Bornholm samt for Syd- og Sønderjylland.

Læs mere om valget i Syd- og Sønderjylland.

Se det samlede valgresultat for 2016 for begge valgområder samt oblikationsejervalg.