Valgmøder og coronavirus

Forenet Kredit følger nøje udviklingen i coronavirussen, der nu er kommet til Danmark.

Valg i Forenet Kredit 2019

Vi følger myndighedernes anbefalinger, og vi vil løbende orientere her på hjemmesiden i forhold til eventuelle konsekvenser for valget.

6/3/2020 kl. 20:00

Forenet Kredits bestyrelse har på baggrund af statsministerens og myndighedernes opdaterede anbefalinger i dag fredag d. 6 marts  besluttet i samråd med valgudvalget, dirigenten og bestyrelsen, at der foretages en række praktiske ændringer af de kommende valgmøder. Læs mere her.

6/3/2020 kl. 11:30

Statsministeriet har afholdt pressemøde den 6. marts 2020 kl. 11:30 om coronavirussen. Det opfordres til, at alle arrangementer over 1.000 deltagere udskydes eller aflyses for at forsinke spredningen af sygdommen.

Læs mere på www.coronasmitte.dk 

Som opfølgning på pressemødet i Statsministeriet overvejer foreningen, hvilke konsekvenser situationen kan få for afholdelsen af valgmøderne. Der er ikke tilmeldt over 1.000 deltagere til valgmøderne.

Alle tilmeldte til valgmøderne 2020 vil blive orienteret, hvis det får betydning for afholdelsen af valgmøderne.

4/3/2020 kl. 17:22

Sundhedsstyrelsen har den 3. marts 2020 anbefalet, at personer, der siden den 2. marts 2020 er kommet hjem fra et af de særlige risikoområder, skal holde sig hjemme i 14 dage efter hjemkomsten.

De særlige risikoområder er: Hong Kong, Norditalien, Iran, Kina, Singapore, Sydkorea og Japan. Find mere information på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Klik her.

Vi henstiller til, at interesserede og tilmeldte til vores valgmøder følger anbefalingen fra Sundhedsmyndighederne.

Det betyder, at personer med symptomer som feber, hoste eller åndenød, og som er udrejst fra et af landene med betydelig smittespredning indenfor de seneste 14 dage, skal selvisolere sig og ikke møde op til valgmøderne, men i stedet afgive fuldmagt Fuldmagter kan afgives til og med torsdag den 5. marts klokken 23:59.

Risikoen for, at der kan komme flere rejserelaterede tilfælde af coronavirus i Danmark og tilfælde blandt kontakter til disse vurderes som høj.

Risikoen for, at der vil komme et egentligt smitteudbrud i Danmark inden for de kommende uger vurderes som moderat.

Alle, der har tilmeldt sig et valgmøde, vil senest mandag den 9. marts modtage en e-mail med bekræftelse på tilmelding og yderligere information.

Forebyg smitte fra coronavirus: 

  • God håndhygiejne, primært håndvask, evt. hånddesinfektion, hvis hænderne er rene og tørre
  • Undgå kontakt med personer, der har symptomer på forkølelse og/eller luftvejsinfektion
  • Host eller nys i engangslommetørklæde eller i albuebøjningen.

Find mere viden om corona-virussen på Sundhedsstyrelsens hjemmeside:
Klik her.